Felvételi tájékoztató 2019

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem felvételi vizsgát hirdet az Orvosi, Fogorvosi valamint Gyógyszerészeti Kar keretében akkreditált/ideiglenes engedéllyel működő szakokra, a saját Felvételi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat, továbbá az egyes szakok írásbeli vagy gyakorlati vizsgaidőpontját és helyét az egyetem honlapján idejében meghirdetjük.

Javasoljuk, hogy naprakész, hivatalos információkért rendszeresen kövesse az egyetem honlapján magyarul és románul közzétett tudnivalókat.

A 2019. júliusi felvételi során a felvételizők egyetlen szakra jelentkezhetnek.

A. Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti szakok esetében:

A felvételizők rangsorolása az elért átlageredmények csökkenő sorrendjében történik. A végső felvételi jegy 90%-át az írásbeli vizsgán elért eredmény, míg 10%-át az érettségi jegyek átlaga képezi.

I. Az ORVOSI és FOGORVOSI szakok esetében az írásbeli vizsgát rácsteszt képezi, választás szerint a következő tárgyak egyikéből: biológia vagy kémia.

Adott szak esetében, a jelentkező választása szerint biológiából vagy kémiából szerzett jegyek azonos értékűek a végső felvételi rangsor megállapításakor. 

1. Biológia esetén a rácsteszt 100 “Feleletválasztós” kérdésből áll. Minden kérdés esetében 4 lehetséges válasz lesz. Mind a 100 kérdés "feleletválasztós" típusú lesz, és a felvételi bizottság "helyben", a vizsga előtt állítja össze.

A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz létezhet, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos.

Könyvészet: Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – román nyelvű kiadás, Editura University Press, 2014, illetve Anatómia és élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – magyar nyelvű kiadás, University Press Kiadó, 2014, valamint a Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

A tankönyv az egyetemi könyvesboltban online is megrendelhető.

A következő két fejezet nem képezi a felvételi könyvészet részét: 7. fejezet (Csontrendszer) és 9. fejezet (Izomrendszer).

2. Kémia esetén a rácsteszt 100 “Feleletválasztós” kérdésből áll. Minden kérdés esetében 4 lehetséges válasz lesz. Mind a 100 kérdés "feleletválasztós" típusú lesz, és a felvételi bizottság "helyben", a vizsga előtt állítja össze.

A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz létezhet, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos.

Tematika:

I. Általános kémiai ismeretek. Oldatok. Oldhatóság. Sav-bázis jelleg. pH. Sav-bázis reakciók. Sav-bázis egyensúly. Pufferoldatok. Redoxi reakciók. Az energia és a kémiai reakciók.

II. A szerves vegyületek szerkezete és reakciókészsége. A szerves vegyületek szerkezete és a telítetlenségi egyenérték. A kovalens kötések kialakulása, szigma- és pi-kötések, egyszeres és többszörös kovalens kötések, a kötések térbeli irányítottsága. Szénatomtípusok, szénatomláncok. Hibridizáció. Homogén és heterogén kovalens kötések. Az ionos és koordinatív kötés. Poláros és apoláros kovalens kötés, a molekulák polaritása. Intermolekuláris kötések. Izoméria (konstitúciós és sztereoizoméria – enantioméria és diasztereoizoméria). A szerves vegyületek reakciótípusai (szubsztitúció, addíció, elimináció, transzpozíció, redoxi reakciók a szerves kémiában). Funkciós csoportok és a szerves vegyületek funkciós csoport szerinti osztályozása.

III. Szerves vegyületosztályok. Szénhidrogének, halogénszármazékok, alkoholok, fenolok, aminok, aldehidek és ketonok, karbonsavak, a karbonsavak funkciós származékai, nitrovegyületek, szappanok és detergensek.

IV. Biológiai fontosságú vegyületek és biokémiai alapfogalmak. Zaharidok, aminosavak, peptidek, fehérjék, zsírok, nukleinsavak, enzimek, hormonok, hidroxisavak és ketosavak, metabolizmus, a biológiai rendszerek energiája.

V. Más vegyületosztályok. Gyógyszerek, színezékek.

VI. Számításos alkalmazások. A számításos alkalmazások magukban foglalják a koncentráció- és hígítás-számolást, a mértékegységek átalakítását, hozamszámítást.

Könyvészet: 

 

Román nyelvű tankönyvek

Magyar nyelvű tankönyvek

1

Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6

Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2

2

Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie X, Editura LVS Crepuscul, 2005. ISBN 973-8265-47-9

Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Kémia X. osztály, LVS Crepuscul Kiadó, 2005. ISBN: 973-8265-62-2

3

Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8

Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1

4

Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0

Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN:  973-8239-59-1

5

Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8

Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9

6

Ion Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas, CHIMIE. Manual pentru clasa a XI-a, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN 973-86291-9-5

Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ștefan Tomas: Kémia tankönyv a XI. osztály számára, Elméleti vonal, Reál tagozat, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN: 987-973-88418-1-9

7

Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu, Chimie C1 manual pentru clasa a XI-a Editura Akademos Art, 2006. ISBN 973-87549-6-8

Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel, Akademos Art Kiadó, 2006. ISBN: 973-114-017-4

8

Capitolele/subcapitolele: 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 și 8,3 în: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Chimie, manual pentru clasa a IX-a, Editura LVS Crepuscul, 2004. ISBN 973-8265-25-8

A 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 és 8.3 fejezetek/alfejezetek: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, fordítás: Szilveszter Mihálycsa: Kémia, tankönyv a IX. osztály számára,  LVS Crepuscul Kiadó, 2004.

9

Capitolele/subcapitolele: 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,  2.10 și 4.1 în: Sanda FatuCornelia GrecescuLia CojocaruVeronica David, Chimie C1 clasa a XII-a, Editura ALL, 2007,  ISBN 978-973-684-666-3

Az 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 és 4.1 fejezetek/alfejezetek: Sanda FătuCornelia GrecescuLia CojocaruVeronica David: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2008. ISBN: 978-973-114-046-9

10

Capitolele: 1 și 4 în: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan, Chimie. Manual pentru clasa a XII-a, C1, Editura Mistral, 2007, ISBN 978-973-88418-0-2

Az 1 és 4 fejezetek: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan: Kémia tankönyv a XII. osztály számára, C1, Elméleti vonal, reál tagozat, Editura Mistral, 2007. ISBN: 987-973-88418-8-8

II. A GYÓGYSZERÉSZETI szak esetében az írásbeli vizsgát szerves kémiából írt rácsteszt képezi.

A rácsteszt 100 “Feleletválasztós” kérdésből áll. Minden kérdés esetében 5 lehetséges válasz lesz, melyek közül egyetlen válasz lesz helyes.

- 50 kérdés a az egyetem által összeállított, és az Egyetemi Könyvesbolt által forgalmazott kérdésgyűjteményből kerül kiválasztásra: Szerves kémia - tesztgyűjtemény az orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatásba felvételizők számára, University Press Kiadó, 2014, I, III, IV és V. fejezetek (Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014). 

- 50 kérdést a felvételi bizottság "helyben", a vizsga előtt állít össze az alábbi könyvészeti anyag alapján. 

Az egyetem által összeállított kérdésgyűjteményből származó kérdések esetében, csak a könyvben megadott válaszok minősülnek helyesnek. Figyelem: az 5 válasz sorrendje eltérhet a könyvben lévőtől!

Tematika

I. A szerves vegyületek szerkezete. A szerves vegyületek szerkezete és a telítetlenségi egyenérték. A kovalens kötések kialakulása, szigma- és pi-kötések, egyszeres és többszörös kovalens kötések, a kötések térbeli irányítottsága. Szénatomtípusok, szénatomláncok. Homogén és heterogén kovalens kötések. Az ionos és koordinatív kötés. Poláros és apoláros kovalens kötés, a molekulák polaritása. Intermolekuláris kötések. Izoméria (konstitúciós és sztereoizoméria – enantioméria és diasztereoizoméria). A szerves vegyületek reakciótípusai (szubsztitúció, addíció, elimináció, transzpozíció, redoxi reakciók a szerves kémiában). Funkciós csoportok és a szerves vegyületek funkciós csoport szerinti osztályozása.

II. Szerves vegyületosztályok. Szénhidrogének (telítettek, telítetlenek, aromásak). Halogénszármazékok. Alkoholok, fenolok. Aminok. Aldehidek és ketonok. Karbonsavak. A karbonsavak funkciós származékai. Szappanok és detergensek. Aminosavak. Fehérjék. Zsírok: Zaharidok.

III. Számításos alkalmazások. A számításos alkalmazások magukban foglalják a koncentráció- és hígítás-számolást, a mértékegységek átalakítását, hozamszámítást.

Könyvészet

 

Román nyelvű tankönyvek

Magyar nyelvű tankönyvek

1

Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David, Chimie clasa a XI-a, C1, Editura ALL, București, 2001. ISBN 973-684-405-6

Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2

2

Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin: Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, București, 2010. (Manual aprobat în 2005) ISBN 978-973-124-240-8

Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1

3

Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Chimie clasa a-XII-a, C1, Editura ALL, București, 2002. ISBN 973-571-414-0

Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN:  973-8239-59-1

4

Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, Chimie C1, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2008. ISBN 978-973-135-354-8

Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9

B. Az ÁLTALÁNOS ASSZISZTENS (NŐVÉRKÉPZŐ), BALNEOFIZIOKINETOTERÁPIA ÉS REHABILITÁCIÓ, TÁPLÁLKOZÁSTAN ÉS DIETETIKA, FOGTECHNIKA valamint az ORVOSI KOZMETIKA, KOZMETIKAI TERMÉKEK TECHNOLÓGIÁJA szakok esetében az írásbeli vizsga biológiából lesz.

A könyvészetet az alábbi könyvek 5 fejezete képezi: Anatomie şi Fiziologie pentru admitere la facultăţile de medicină - Barron’s – román nyelvű kiadása, Editura University Press, 2014, illetve Anatómia és élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – magyar nyelvű kiadása, University Press Kiadó, 2014,  valamint a Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

A vizsgán a következő 5 fejezetből lesznek tételek:

15. fejezet, A szív és érrendszer,
17. fejezet, Légzőrendszer,
18. fejezet, Az emésztőrendszer,
20. fejezet, A kiválasztó rendszer,
23. fejezet, Női nemi szervek.

Az írásbeli vizsga 50 „Feleletválasztós” kérdésből álló rácsteszt lesz, a következők szerint:

- 40 kérdés a könyvészetben megjelölt 5 fejezet végén található kérdésekből kerül kiválasztásra (Feleletválasztós kérdések csoportja). Figyelem: a válaszok sorrendje eltérhet a könyvben lévőtől!

- 10 kérdést a felvételi bizottság "helyben", a vizsga előtt állít össze a fent megadott 5 fejezet anyagából.

A felvételizők rangsorolása az elért átlageredmények csökkenő sorrendjében történik. A végső felvételi jegy 70%-át az írásbeli vizsgán elért eredmény, míg 30%-át az érettségi jegyek átlaga képezi.

A felvételizők minden szak esetében választhatnak, az érettségi nyelve szerint, hogy az írásbeli vizsgát románul vagy magyarul teszik le.

C. A Testnevelés és sport szakra a felvételi a szak specifikus,  2019-es Felvételi eljárása szerint történik 

Sok sikert minden jelentkezőnek!