Szabályzatok és módszertani leírások

Denumirea documentului

Cod

Link

     

Carta  Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

The Charter of the University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-01 Ediția 04

UMFST-REG-01 EN

 link

 link_EN

Codul de etică și deontologie profesională

The Code of Ethics and Professional Conduct Students of The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

UMFST-REG-02 Ediția 03

UMFST-REG-02 EN

 link

 link_EN

Organigrama Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

ORGANIZATION CHART OF THE UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-03 Ediția 18

UMFST-REG-03 EN

 link

link_EN

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

UMFST-REG-08 Ediția 02

 link

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 link

Manualul calității

Quality assurance manual

 

MC Editia 02 revizia 2

MC-01, Edition 02, revision 2

 link

 link


 

 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Denumirea documentului

Cod

Link

Regulamentul privind modul de acordare a prelungirii de activitate a cadrelor didactice pensionate

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-04 Ediția 02

 link

METODOLOGIA PROPRIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21

UMFST-REG-05 Ediția 14

 link

Regulament instituțional al IOSUD

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11

UMFST-REG-06 Ediția 06

 link

Regulamentul de tutoriat

UMFST-REG-07 Ediția 01

link

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

 

 

The code of student rights and obligations

UMFST-REG-08 Ediția 02

 

UMFST-REG-08 EN Edition 01

 link

 

 

link_EN

Codul de asigurare a calității

UMFST-REG-09 Ediția 01

 

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

REGULATION OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF UNIVERSITY OF MEDICINE, PHARMACY, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-10 Ediția 02

UMFST-REG-10 Editia 02 EN

 link

 

link EN

Regulamentul intern al UMFST Târgu Mureș

INTERNAL REGULATION

UMFST-REG-11 Ediția 08

UMFST-REG-11 Ediția 08 EN

 link

 

link EN

Regulamentul electoral

UMFST-REG-12 Ediția 05

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație

UMFST-REG-13 Ediția 02

 link

REGULAMENTUL SENATULUI UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ”GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ

UMFST-REG-14 Ediția 03

 

 link

REGULAMENT DIDACTIC ȘI DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DIN CICLUL DE LICENȚĂ ȘI MASTER

The Rulebook of Didactic and Professional Activity of Students in Bachelorʼs and Masterʼs Programmes

UMFST-REG-15 Ediția 14

UMFST-REG-15 EN

 link

 

 link_EN

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență

UMFST-REG-16 Ediția 06

 link

Regulamentul de aplicare a sistemului european de acumulare și transfer de credite de studii (ECTS)

UMFST-REG-17 Ediția 06

 link

Regulamentul examenului de licență

Graduation/Diploma Examination Regulation

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

 

Graduation/Diploma Examination Regulation

Annexes:  F01_EN, F02_EN, F03_EN, F04_EN, F05_EN, F06_EN

UMFST-REG-18 Ediția 07

 

UMFST-REG-18 EN

 link

 

 

 

 link_EN

Regulament privind activitatea preparatorilor-demonstratori și a internilor

Regulation on the Activity of Demonstrative - Preparers and Interns

UMFST-REG-19 Ediția 02

UMFST-REG-19 EN Edition 02

 link

 

 link_EN

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE DISERTAȚIE LA MASTERAT UMFST-REG-21 Ediția 01  link

Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică

UMFST-REG-22 Ediția 02

 link

 

   

Regulament de organizare și funcționare al Școlii doctorale

UMFST-REG-24 Ediția 07

 link

Regulament de atribuire a gradației de merit

Anexa: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08

UMFST-REG-25 Ediția 03

 link

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

UMFST-REG-26 Ediția 01

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului lingvistic Medlingua din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-32 Ediția 01

 link

Metodologiei de organizare a referendumului la nivelul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pentru alegerea modalității de desemnare a Rectorului

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-33 Ediția 03

 link

Regulamentul activității de cercetare științifică

UMFST-REG-34 Ediția 01

 link

Regulamentul de funcționare a Departamentului Proiecte Europene și de Cercetare          

UMFST-REG-35 Ediția 01

 link

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNIVERSITY PRESS: EDITURA UNIVERSITY PRESS, LIBRĂRIA ȘI CENTRUL DE COPIERE, COMPARTIMENT DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE ȘI BIROUL MULTIMEDIA ȘI PROMOVARE AL UMFST G.E. PALADE DIN TG. MUREȘ

UMFST-REG-37 Ediția 02

 link

Regulamentul de funcționare al Bibliotecii

UMFST-REG-39 Ediția 05

 link

Regulamentul de elaborare, revizuire şi aprobare a planurilor de învățământ

Anexe: F01

UMFST-REG-40 Ediția 01

 link

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Erasmus+

UMFST-REG-41 Ediția 02

 link

Regulament de recunoaştere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor ERASMUS+

Regulation for Study and Trainseeship Recognition for Students under the ERASMUS+ Programme

UMFST-REG-42 Ediția 04

UMFST-REG-42 EN

 link

 

 link_EN

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Relații internationale

UMFST-REG-43 Ediția 01

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de Asigurare a Calității de la nivelul Universității

UMFST-REG-45 Ediția 02

 link

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

UMFST-REG-46 Ediția 01

 link

Regulamentul privind acordarea burselor studențești

Regulation on Granting Scholarships to Students of The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFTGM-REG-47 Ediția 08

UMFTGM-REG-47 EN

 link

 link_EN

Regulamentului privind organizarea și funcţionarea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională şi Informare Studenţi al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Regulation on the organisation and operation of The Department For Counselling, Career Guidance and Student Information of The University Of Medicine, Pharmacy, Science And Technology of Târgu Mureş

UMFST-REG-48 Ediția 03

UMFST-REG-48 EN

 link

 link_EN

Regulamentul de conferire a titlurilor onorifice, a distincțiilor și diplomelor de onoare

UMFST-REG-49 Ediția 02

 link

Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor studențești

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-50 Ediția 08

 link

Regulament privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social administrativ

UMFST-REG-51 Ediția 02

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a microcantinei

UMFST-REG-52 Ediția 01

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei Sportive

UMFST-REG-53 Ediția 02

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Situații de Urgență

UMFST-REG-54 Ediția 03

 link 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare din cadrul U.M.F.S.T. Târgu-Mureş

UMFST-REG-55 Ediția 02

 link

Metodologie proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09

UMFTGM-REG-56 Ediția 01

 link

Regulamentul de finanțare a Universității

UMFST-REG-57 Ediția 01

 link

Regulament privind organizarea şi funcţionarea spațiilor de cazare din complexul „Alma Mater”

Anexe: F01

UMFST-REG-58 Ediția 02

 link

Regulamentul de organizare și funcționare a Grădinii botanice

UMFST-REG-60 Ediția 02

 link

Regulamentul organizării și funcționării programului de ,,Voluntariat în folosul Universității” (VIFU)

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-62 Ediția 04

 link

Metodologia proprie privind evaluarea anuală a cadrelor didactice

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-63 Ediția 03

 link

Metodologia electorală la IOSUD

UMFST-REG-64 Ediția 03

 link

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor

UMFST-REG-65 Ediția 01

link

Metodologie de concurs pentru ocuparea funcției de decan

Anexe: F01

UMFST-REG-66 Ediția 02  link

Regulament privind Regimul actelor de studii în sistemul de învățămănt superior

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-67 Ediția 02

link
Regulamentul politicii de securitate IT la UMFST Târgu-Mureș UMFST-REG-68 Ediția 02 link

Acordarea subvenției individuale de sprijin pentru cazarea studenților care locuiesc în alte spații decât căminele studențești

Anexă: F01

UMFST-REG-69 Ediția 01 link

Metodologia stimulării a studenților cu rezultate profesionale excepționale si de sprijinire a studenților cu rezultate slabe

UMFST-REG-70 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare şi funcționare a studiilor universitare de masterat în cadrul - IOSUM UMFST-REG-71 Ediția 01

link

Regulamentul de desfășurare a practicii de specialitate

Regulation for The Conduct of Practical Training

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07

UMFST-REG-72 Ediția 04

UMFST-REG-72 EN

link

link_EN

Regulament de organizare și funcționare a Centrelor departamentale de cercetări medico-farmaceutice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș UMFST-REG-73 Ediția 01 link

Regulamentul Comisiei de etica cercetarii

Anexe: F01, F02, F03

UMFST-REG-74 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității didactice în programul de master științific de cercetare medico-farmaceutică UMFST-REG-75 Ediția 03 link
Regulamentul privind organizarea, atribuțiunile și funcționarea Celulei de Urgență UMFST-REG-76 Ediția 01 link

Regulamentul I.O.S.U.D. din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10

UMFST-REG-77 Ediția 05 link

Regulament privind recunoaşterea studiilor efectuate în instituţii de învăţământ superior din străinătate prin burse obţinute în afara programului ERASMUS

Anexe: F01

UMFST-REG-78 Ediția 01 link
Regulamentul de organizare și funcționare Centru de Recuperare si Instruire ” Salus  Per  Aquam ” UMFST-REG-79 Ediția 02 link
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor administrative UMFST-REG-80 Ediția 01  link

Regulamentul antiplagiat al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-81 Ediția 01  link

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Avansat de Cercetari Medicale si Farmaceutice al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-82 Ediția 01  link
Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial UMFST-REG-84 Ediția 01  link
Regulamentul cadru pentru desfășurarea activităților în discipline UMFTGM-REG-85 Ediția 01  link
Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de Evaluare Internă a Programelor de Studii și Curriculă Universitară (CEIPSCU) UMFTGM-REG-86 Ediția 01  link

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

Anexe: F01, F02

UMFST-REG-87 Ediția 01  link

Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Invatare, Dezvoltare Personala si Consiliere al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

UMFST-REG-88 Ediția 01

 link

 Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Public Intern UMFST-REG-89 Ediția 01

 link

Carta Auditului Intern UMFST-REG-90 Ediția 01

 link

Codul privind conduita etică a auditorului intern din cadrul U.F.M.S.T. Târgu Mureș UMFST-REG-91 Ediția 01

 link

Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin gradele didactice II şi I la specializările Informatică, Limba şi Literatura română, Limba şi Literatura engleză, Limba şi Literatura franceză şi Istorie

Anexe: F01, F02, F03, F04, F05, F06

UMFST-REG-92 Ediția 01

 link

Metodologia privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat UMFST-REG-93 Editia 02 link
Regulament privind însemnele și simbolurile proprii ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș UMFST-REG-94 Editia 01 link
METODOLOGIA DE AVIZARE, DE SELECȚIE ȘI DE RECRUTARE A RECTORULUI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ, PENTRU MANDATUL 2020-2024 UMFST-REG-95 link
REGULAMENTul DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ ȘI LA DISTANȚĂ DIN CADRUL FACULTĂȚII DE ECONOMIE ŞI DREPT, UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ UMFST-REG-96 Editia 01 link
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR DIN TÂRGU MUREȘ UMFST-REG-97 Editia 01 link
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ  UMFST-REG-98 Editia 01 link

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DIDACTIC ON-LINE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU MUREȘ  

Anexe: F01

UMFST-REG-99 Editia 01 link