Cuvântul decanului

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș are în acest moment dimensiunea critică exprimată prin număr de studenți, pluridiciplinaritate, multiculturalitate, resurse materiale și umane pentru crearea excelenței în toate planurile, ceea ce implică schimbări și adaptări la nivelul tuturor structurilor academice.
Facultatea de Farmacie, parte integrantă a acestei universități, cu o tradiție în învățământul farmaceutic româno-maghiar de peste 70 de ani este în prezent un model instituțional european sub aspectul: infrastructurii, calității învățământului, accesului studenţilor la facilitățile multiple ale campusului universitar, programelor de mobilitate ale studenților/cadrelor didactice care permit schimbul de experienţă la nivel internaţional, spiritului de apartenenţă la misiunea şi valorile facultăţii.
Contextul actual naţional şi internaţional al sistemului de învăţământ universitar medical, cu noi valenţe, marcat de tendinţele şi așteptările în creștere cu privire la abilitatea de a răspunde provocărilor cheie ale timpului precum globalizarea, gestionarea eficientă a resurselor, schimbările economice și sociale, noile tehnologii informaționale și comunicaționale, inovațiile, a fost repede asimilat la nivelul facultății.
Facultatea își deschide porțile pentru toți acei ce vor să devină farmaciști, cosmetologi, chimiști medicali, chimiști tehnologi, beneficiind de o pregătire de excepție, teoretică și practică, instruiți fiind de un corp profesoral ale cărui atribute de profesionalism, experiență și dăruire sunt de necontestat.
Clădirea nouă, modernă și spațioasă, cu amfiteatre, săli de curs, laboratoare, sală de calculatoare, simulator de farmacie, cabinet cosmetic, stă la dispoziția celor ce optează să devină competitivi în domeniu, oriunde ar alege să-și practice profesia după absolvire, prin facilități de excepție ale pregătirii teoretice și dezvoltării abilităților practice.

Decan,
Prof. univ. dr. Daniela-Lucia Muntean