Studii de licență

Studiile de  licență la Facultatea de Farmacie cuprind trei programe de studii:

Farmacie cu durata studiilor de 5 ani și un număr total de credite transferabile de 300;

- Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic cu durata studiilor de 3 ani și un număr total de credite transferabile de 180

Misiunea facultății este aceea de a forma specialiști în domeniul atât de vast al științelor farmaceutice. Farmacistul are un impact social semnificativ, fiind specialistul implicat în conceperea,  testarea, fabricarea, analiza, controlul, precum și distribuția medicamentului. Toate acestea necesită un înalt nivel de instruire teoretică și practică, de tip inter- și transdisciplinar, atât în domeniul științelor fizico-chimice, cât și al celor medico-biologice. Ca rezultat al instruirii universitare, farmacistul va avea  un profil de specialitate care âi asigură o autoritate științifică atât în domeniul analitic și toxicologic, cât și în cel clinic și farmacologic, precum și în realizarea unor cerințe sociale (satisfacerea nevoilor populației de informare, educație și profilaxie).

La finalul programului de studii Farmacie absolventul posedă următoarele competențe validate de promovarea examenelor de licență:

- Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

- Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

- Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistența farmaceutică

- Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor

- Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății

- Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate

Cosmetica medicală reprezintă o abordare complexă a frumuseții și sănătătii pielii corpului și a tenului, îmbinând atât metode și tehnici medicale cât și tratamente cosmetice. Programul de studiu are ca obiective formarea de profesioniști și lideri într-un sector în plină dezvoltare pe piața muncii, și anume sectorul cosmetic, având:

·    cunoștințe solide teoretice și practice în domeniul produsului cosmetic

·    cunoștințe privind chimia, tehnologia și analiza produsului cosmetic

·    abilităţi practice necesare pentru realizarea unor proceduri simple de întreținere a frumuseții corporale