Pregătire postuniversitară

REZIDENȚIAT 

Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai Facultății de Farmacie, asigurându-le acestora pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Pregătirea în rezidențiat se desfășoară pentru fiecare specialitate: Farmacie clinică, Laborator de Farmacie, conform curriculei de pregătire și este coordonată de cadre didactice cu pregătire de specialitate în domeniu.

Detalii - click aici

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cursurile postuniversitare organizate de Facultatea de Farmacie au un impact pozitiv la nivelul orașului/județului/țării, tematica corespunde fie unui domeniu de studiu, fie unei specialități interdisciplinare.

Detalii - click aici