OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE FARMACIE

 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș ocupă un loc important în învățământul superior din România și încearcă prin oferta educațională și modul în care âși exercită misiunea să se diferențieze în spațiul național al pregătirii medico-farmaceutice.

De ce să studiez la UMFST Târgu Mureș? Click aici   Harta campus

Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST Târgu Mureș aduce prin specificul ei o contribuție importantă la diversificarea pregătirii de specialitate în domeniul medical.

Integrarea României în structurile europene pe plan economic și social a impus reconsiderarea și restructurarea învățământului farmaceutic în conformitate cu reglementările sectoriale ale Uniunii Europene.

Învățământul farmaceutic a cunoscut o reorientare spre componenta medicală și biologică, având un caracter vădit pragmatic, îndreptat către nevoile pacientului,  fără a neglija însă componenta tradițională, axată în special pe componenta fizico-chimică, ca interfață între industria farmaceutică și sistemul medical. Asigurarea unui cadru corespunzător de implementare a strategiilor în domeniul medical și promovarea stării de sănătate au impus crearea unui curriculum universitar în concordanță cu exigențele de calitate ale Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Oferta educațională - Facultatea de Farmacie

Nivel / Program de studii                                                              Informații

Licență / Farmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

5 ani

300

Română / Maghiară

Licență / Asistență de farmacie

Suspendat 2018-2019

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

3 ani

180

Română

  Licenţă / Cosmetică medicală.

  Tehnologia produsului cosmetic

  Detalii

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Autorizare provizorie

3 ani

180

Română

Masterat / Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

1 an

60

Română

Masterat / Cosmetologie și dermofarmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

2 ani

120

Română

Masterat / Biotehnologie medicală

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

1 an

60

Maghiară

Doctorat

Pregătire doctorală în domeniul Științelor Medicale

Pregătire postuniversitară

Pregătire în rezidențiat și cursuri postuniversitare