Oferta educațională - Facultatea de Farmacie

Nivel / Program de studii

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba

de studiu

Licență / Farmacie

Acreditat

5 ani

300

Română / Maghiară

Licență / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

Acreditat

3 ani

180

Română

Licență / Chimie medicală

Autorizat

3 ani

180

Română

Licență / Chimie tehnologică

Autorizat

3 ani

180

Română

Masterat / Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Acreditat

1 an

60

Română

Masterat / Cosmetologie și dermofarmacie

Acreditat

2 ani

120

Română

Masterat / Biotehnologie medicală

Acreditat

1 an

60

Maghiară

Doctorat

Pregătire doctorală în domeniul Farmacie și Medicină

Pregătire postuniversitară

Pregătire în rezidențiat și cursuri postuniversitare