OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE FARMACIE

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade" din Târgu Mureș ocupă un loc important în învățământul superior din România și încearcă ca prin oferta educațională și modul în care își exercită misiunea să se diferențieze în spațiul național al pregătirii universitare.

De ce să studiez la UMFST G.E. Palade Tg. Mureș? Click aici   Harta campus

Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș aduce prin specificul ei o contribuție importantă la diversificarea pregătirii de specialitate în domeniul sănătate.

Învățământul superior farmaceutic din Târgu Mureș a cunoscut o reorientare spre componenta pregnant medicală și biologică, având un caracter vădit pragmatic, îndreptat către nevoile pacientului, fără a neglija, însă, componenta tradițională, axată în special pe componenta tehnologică, ca interfață între industria farmaceutică și sistemul medical. Asigurarea unui cadru corespunzător de implementare a strategiilor în domeniul medical și promovarea stării de sănătate au impus crearea unui curriculum universitar în concordanță cu exigențele de calitate ale Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Oferta educațională - Facultatea de Farmacie

Nivel / Program de studii                                                              Informații

Licență / Farmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

5 ani

300

Română / Maghiară

Licență / Asistență de farmacie

Suspendat 

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

3 ani

180

Română

 Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

  Detalii

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Autorizare provizorie

3 ani

180

Română

Masterat / Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

1 an

60

Română

Masterat / Cosmetologie și dermofarmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

2 ani

120

Română

Masterat / Biotehnologie medicală

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditată

1 an

60

Maghiară

Doctorat

Pregătire doctorală în domeniul Științelor Medicale

Pregătire postuniversitară

Pregătire în rezidențiat și cursuri postuniversitare