Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade" din Târgu Mureș ocupă un loc important în învățământul superior din România, diferențiindu-se prin oferta educațională și modul în care își exercită misiunea în spațiul național al pregătirii universitare.

Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș aduce prin specificul ei o contribuție importantă la diversificarea pregătirii de specialitate în domeniul sănătate.

Învățământul superior farmaceutic din Târgu Mureș a cunoscut o reorientare spre componenta pregnant medicală și biologică, având un caracter vădit pragmatic, îndreptat către nevoile pacientului, fără a neglija, însă, componenta tradițională, axată în special pe componenta tehnologică, ca interfață între industria farmaceutică și sistemul medical. Asigurarea unui cadru corespunzător de implementare a strategiilor în domeniul medical și promovarea stării de sănătate au impus crearea unui curriculum universitar în concordanță cu exigențele de calitate ale Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Oferta educațională - Facultatea de Farmacie

Nivel / Program de studii Informații

Licență / Farmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditat

5 ani

300

Română / Maghiară

Licență / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Autorizare provizorie

3 ani

180

Română

Licență / Chimie medicală

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Autorizare provizorie

3 ani

180

Română

Masterat / Calitatea medicamentului, alimentului și mediului

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditat

1 an

60

Română

Masterat / Cosmetologie și dermofarmacie

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditat

2 ani

120

Română

Masterat / Biotehnologie medicală

Situație ARACIS

Durata studiilor

Număr de credite

Limba de studiu

Acreditat

1 an

60

Maghiară

Doctorat

Pregătire doctorală în domeniul Farmacie și Medicină

Pregătire postuniversitară

Pregătire în rezidențiat și cursuri postuniversitare