SISTEM TUTORIAL

Regulament tutoriat

 

Programul de studii

Anul de studiu

Tutore

Date de contact tutore

Licență – Farmacie

I

Șef lucr. dr. Paula ANTONOAEA – linia română

Disciplina Tehnologie Farmaceutică

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 etaj

Asist. univ. dr. PAPP Lajos-Attila – linia maghiară

Disciplina Chimie farmaceutică

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C1 demisol

II

Prof. univ. dr. Silvia IMRE – linia română

Disciplina Chimie analitică și Analiza medicamentului

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 parter

Șef lucr. dr. SZÉKELY-SZENTMIKLÓSI Blanka - linia maghiară

Disciplina Chimie farmaceutică

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C1 demisol

III

Șef lucr. dr. Ruxandra ȘTEFĂNESCU – linia română

Disciplina de Farmacognozie și Fitoterapie

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 demisol

Șef de lucrări dr. LACZKÓ ZÖLD Eszter – linia maghiară

Disciplina de Farmacognozie și Fitoterapie

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 demisol

IV

Asist. univ. dr. Amalia MIKLOS – linia română

Disciplina Biochimie şi Chimia factorilor de mediu

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 etaj

Șef lucr. dr. FOGARASI Erzébet – linia maghiară

Disciplina de Toxicologie și Biofarmacie

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 parter

V

Şef lucr. dr. Anca-Gabriela CÂRJE – linia română

Disciplina Chimie analitică și Analiza medicamentului

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 etaj

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt – linia maghiară

Disciplina Farmacologie și Farmacie clinică

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C1 demisol

Licență – Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

I

Conf. univ. dr. Eleonora MIRCIA

Disciplina Industria medicamentului și Biotehnologie

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 parter dreapta

II

Șef lucr. dr. Alina BALINT

Disciplina Chimie analitică și Analiza medicamentului

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C3 etaj

III

Asist. univ. dr. Alexandra DÖRGÖS-GROŞAN

Disciplina Farmacologie și Farmacie clinică

Birou Clădirea Facultății de Farmacie, Corp C1 demisol

Clădirea Facultății de Farmacie:
Corp C1 – aripa dinspre strada Gheorghe Marinescu
Corp C2 – aripa dinspre Facultatea de Medicină Dentară
Corp C3 – corpul central