Evaluarea Practicii de specialitate aferentă anului universitar 2019-2020

Evaluarea practicii de specialitate pentru studenţii anilor I-IV Programul de studii Farmacie şi anii I-II Programul de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

Anul de studiu

2019-2020

Data

Locaţia

Observaţii

Comisia de examinare Practica de Specialitate

I Farmacie LR şi LM

marţi, 15.09.2020 ora 12.00

Laborator

Industria medicamentului

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Rédai Emöke

II Farmacie LR şi LM

marţi, 15.09.2020 ora 10.00

Laborator

Tehnologie farmaceutică

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Rédai Emöke

III Farmacie LR şi LM

luni, 14.09.2020 ora 10.00

Laborator

Chimie analitică

Interviu/discuţii

Şef lucr. dr. Laczkó-Zöld Eszter

Şef lucr. dr. Alina Balint

IV Farmacie LR şi LM

marţi, 15.09.2020 ora 10.00

Laborator

Farmacognozie

Interviu/discuţii

Şef lucr. dr. Laczkó-Zöld Eszter

Şef lucr. dr. Alina Balint

I Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

miercuri, 16.09.2020 ora 10.00

Laborator

Tehnologie farmaceutică

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Paula Antonoaea

II Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

miercuri, 16.09.2020 ora 12.00

Laborator

Industria medicamentului

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Paula Antonoaea

Studenţii trebuie să se prezinte la examen cu Fişa de evaluare a studentului (completată, semnată şi ştampilată), cu Portofoliul de practică şi cu caietul de practică.

În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel naţional, din cauza situaţiei conjuncturale, datele stabilite pot suferi modificări.

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia,
Coordonator stagiu practic şi practică de specialitate la Facultatea de Farmacie

Evaluarea Practicii de specialitate aferentă anului universitar 2018-2019

Evaluarea practicii de specialitate pentru studenţii anilor I-IV Programul de studiu Farmacie şi anii I-II Programul de studiu Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

Anul de studiu

2018-2019

Data

Locaţia

Observaţii

Comisia de examinare Practica de Specialitate

I Farmacie LR şi LM

luni, 23.09.2019

ora 16.00

Laborator Tehnologie farmaceutică

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Redai Emöke

II Farmacie LR şi LM

luni, 23.09.2019

ora 12

Laborator Industria medicamentului

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Şef lucr. dr. Redai Emöke

III Farmacie LR şi LM

luni, 23.09.2019

ora 10

Laborator

Chimie analitică

Interviu/discuţii

Şef lucr. dr. Laczkó-Zöld Eszter

Şef lucr. dr. Alina Balint

IV Farmacie LR şi LM

marţi, 24.09.2019

ora 10

Laborator

Farmacognozie

Interviu/discuţii

Şef lucr. dr. Laczkó-Zöld Eszter

Şef lucr. dr. Alina Balint

I Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

marţi, 24.09.2019

ora 16

Laborator

Cosmetologie

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Asist. univ. dr. Paula Antonoaea

II Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

miercuri, 25.09.2019

ora 16

Laborator

Cosmetologie

Interviu/discuţii

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia

Asist. univ. dr. Paula Antonoaea

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia,

Coordonator stagiu practic şi practică de specialitate la Facultatea de Farmacie

EVALUARE STAGIU PRACTIC 2018-2019

Examenul aferent Stagiului practic pentru studenţii anului V programul de studii Farmacie şi pentru studenţii anului III programul de studii Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic va avea loc vineri, 05 iulie 2019 de la orele 12 , în Amfiteatrul I , respectiv în Sala III (din clădirea nouă a Facultăţii de Farmacie). Repartizarea studenţilor în sălile de examen se va realiza în ordine alfabetică.

Tematica de examen este conformă cu Programa analitică a Stagiului practic.

 

COMISIA DE EXAMINARE

(Farmacie şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic)

1.

Conf. univ. dr. Mircia Eleonora

preşedinte

2.

Conf. univ. dr. Hancu Gabriel

membru

3.

Şef. lucr. dr. Finta Hajnal

membru

4.

Şef lucr. dr. Szabó Zoltán-István

membru

5.

Asist. univ. dr. Antonoaea Paula

membru

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE SALA AMFITEATRUL I

1.

Şef lucr. dr. Barabás Enikő

responsabil sală

2.

Şef lucr. dr. Cucuiet Sorina

membru

3.

Asist. univ. drd. Kovács Béla

membru

4.

Asist. univ. drd. Bába László-István

membru

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE SALA III

1.

Asist. univ. drd. Boda Francisc-Andrei

responsabil sală

2.

Asist. univ. drd. Dörgös-Groşan Alexandra

membru

3.

Asist. univ. drd. Papp Lajos-Attila

membru

4.

Asist. univ. drd. Jîtcă George

membru

 

Caietele de stagiu și fișele de evaluare se predau în perioada 22-25 iulie, coordonatorului de stagiu prin reprezentanții seriei.

Conf. univ. dr. Eleonora Mircia,

Coordonator stagiu practic şi practică de specialitate la Facultatea de Farmacie