ANUNTURI

IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN LUNA IULIE LA PROGRAMELE DE STUDII FARMACIE ȘI COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

Depunerea dosarului în format fizic se va face în perioada 03-04 septembrie 2020 la decanatul Facultății de Farmacie (etajul 1, clădirea Facultății de Farmacie), în intervalul orar 8,00-14,00.
Contractul de finanțare a studiilor și anexa 1 la contract - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se descarcă din platforma de înscriere și se depun în 2 (două) exemplare originale, completate și semnate, împreună cu dosarul fizic.
Lista actelor care trebuie depuse la Decanatul Facultăţii de Farmacie poate fi accesată la următoarea adresă:
https://www.umfst.ro/fileadmin/admitere/admitere2020/materiale/dosarul_fizic.pdf