COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf. univ. dr.  Mircea Dumitru CROITORU

MEMBRI:

Conf. univ. dr.  FÜLÖP Ibolya

Șef lucr. dr. FOGARASI Erzsébet

Laborant GÁBOR Levente

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș
Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C3, parter, ușă de acces 118 / cam. 136/134

Birou membri disciplină - corp C3, parter, ușă de acces 118 / cam. 136/135

Laborator - corp C2, ușă de acces 67

Clădirea 38:

Laborator de Biofarmacie

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină – interior 366

Laborator de Toxicologie – interior 172

Laborator de Biofarmacie – interior 136