COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Conf. univ. dr. Șerban Andrei GÂZ FLOREA

MEMBRI:
Asist. drd. Octavia-Laura MOLDOVAN
Tehnician farm. Anuța IACOB

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș
Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C3, parter, ușa de acces 118 / cam. 137

Laborator - corp C1, demisol, ușa de acces 38

Tel. +40-265.215.551

Laborator - interior 358