COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Conf. univ. dr. Augustin-Vasile CURTICĂPEAN


MEMBRI:
Şef lucr. dr. Lavinia-Anda BERŢA
Şef lucr. dr. BODA Francisc-Andrei
Tehnician Elena MĂCICĂȘAN
 

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș

Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C1, demisol, cam. 23, 24

Birou membri disciplină - corp C1, demisol, cam. 23

Laborator - corp C1, demisol, ușa de acces 34

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină - interior 367

Laborator – interior 371