COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN


MEMBRI:
Prof. univ. dr. Silvia IMRE
Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE
Şef lucr. dr. Alina BALINT
Şef lucr. dr. Valentin ION
Asist. univ. drd. Camelia-Maria TOMA
Laborant BARABÁS Hajnalka
Laborant Daniela GYÖRI

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș
Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C3, etaj, ușa de acces 101 / cam. 108

Birou membri disciplină – corp C3, etaj, ușa de acces 88 / cam. 92

Birou membri disciplină – corp C3, parter, ușa de acces 151 / cam. 158

Laborator - corp C1, parter, ușa de acces 12

Laborator - corp C1, parter, ușa de acces 16

Clădirea 38:

Laborator de Metodologia cercetării științifice

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină - interior 357

Birou cadre, cam. 158 – interior 380

Birou cadre, cam. 92 – interior 379

Laborator, cam. 12 – interior 360

Laborator, cam. 16 - interior 370

Laborator, clădirea 38 – interior 204