COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Prof. univ. dr. Corneliu TANASE


MEMBRI:
Tehnician DARKÓ Béla

CONTACT

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș

Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C3, etaj, ușa de acces 88 / cam. 94

Laborator - corp C2, ușa de acces 55

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină - interior 364

Laborator - interior 374