COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf. univ. dr.  Manuela-Claudia CURTICĂPEAN

MEMBRI:

Șef lucr. dr. BARABÁS Enikő-Csilla

Tehnician DARKÓ Béla

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș

Clădirea Facultății de Farmacie

Birou șef de disciplină - corp C3, etaj, ușa de acces 88 / cam. 95

Birou membri disciplină – corp C3, demisol, ușa de acces 168 / cam. 171

Laborator - corp C2, ușa de acces 55

Tel. +40-265.215.551

Șef de disciplină - interior 369

Laborator - interior 374