COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf.dr. Augustin Curticăpean

 

MEMBRI:

Şef lucr. dr. Lavinia Berţa

Asist. drd. Boda Francisc

Tehnician Elena Măcicășan

Adresă de corespondență, telefon, locații spații

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540139, Târgu Mureș

Tel. +4(0)-0265.215551 int. 171

 

Clădirea centrală:

Sala 22(23), parter – birou șef de disciplină

Sălile 22, 28, parter - laboratoare