COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Prof. univ. dr. NAGY Előd-Ernő

MEMBRI:
Conf. univ. dr. FAZAKAS Zita
Șef lucrări dr. Cristina FILIP
Șef lucrări dr. KOVÁCS Béla
Șef lucrări dr. KOVÁCS Zsolt
Șef lucrări dr. Amalia PUȘCAȘ
Șef lucrări dr. Cosmina UZUN
Asist. univ. dr. Andreea PRICOPIE
Asist. univ. drd. Raul-Dumitru GHERASIM
Asist. univ. drd. MOLNÁR Gyopár-Beáta
Asist. univ. drd. VASS Timea-Magdolna
Lab. CSEH Margit
Lab. Luminița ISTRATE
Lab. Stanca OGNEAN

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș

Clădirea Facultății de Farmacie - programe de studii Facultatea de Farmacie

Birou șef de disciplină - corp C3, etaj, ușa de acces 88 / cam. 90

Birou membri disciplină - corp C3, etaj, ușa de acces 88 / cam. 91

Birou membri disciplină - corp C3, demisol, ușa de acces 167

Laborator – corp C2, ușa de acces 51

Laborator – corp C3, demisol, ușa de acces 167

Clădirea centrală - programe de studii Facultatea de Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară:

Birouri şi laboratoare - etajul 3

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină - interior 362

Laborator cam. 51 – interior 376

Laborator cam. 167 – interior 378