COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:
Prof. univ. dr. KELEMEN Hajnal

MEMBRI:
Prof. univ. dr. Aura RUSU
Conf. univ. dr. Gabriel HANCU
Şef lucr. dr. SZÉKELY-SZENTMIKLÓSI Blanka
Asist. univ. dr. PAPP Lajos-Attila
Tehnician KOMÁN Katerina
 

Contact

Adresă de corespondență, locații spații, telefon

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540142, Târgu Mureș

Clădirea Facultății de Farmacie:

Birou șef de disciplină - corp C1, demisol, cam. 28

Birou membri disciplină – corp C1, demisol, cam. 29

Birou membri disciplină – corp C2, ușa de acces 79 / cam. 81

Laborator – corp C2, ușa de acces 63

Laborator – corp C2, ușa de acces 79

Tel. +40-0265.215.551

Șef de disciplină - interior 363

Membri disciplină – interior 363

Laborator – interior 375