COLECTIVUL DISCIPLINEI

ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf. dr. Kelemen Hajnal

MEMBRI:

Conf. dr. Hancu Gabriel
Conf. dr. Rusu Aura
Șef de lucrări dr. Székely-Szentmiklósi Blanka
Asist. drd. Papp Lajos Attila
Tehnician Komán Katerina

Contact

Adresă de corespondență, telefon, locații spații

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540139, Târgu Mureș

Tel. +4(0)-0265.215551 int. 208, 167, 267

 

Clădirea centrală:

Sala 31, parter – birou șef de disciplină

Sălile 29, 30, parter – birou, laboratoare

Sălile 023, 024, 025, 026, 027, demisol - laboratoare