PORTOFOLIILE ȘI PROGRAMUL DE AUDIENȚE ALE DECANULUI ȘI PRODECANILOR

Decan: Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi
Portofoliu :
     - toate programele de licență, toate masteratele și toate comisiile de lucru ale Facultății de Medicină
     - Președintele Comisiei de strategie, reformă și dezvoltare curriculară
Program de audiențe : luni 11.00-13.00.

 

Prodecan Didactic : Conf. univ. dr. Andrada Loghin
Portofoliu :
     - programe de licență: Medicină (M) LR, Nutriție și dietetică (ND)
     - programe de masterat: Nutriție Clinică și Comunitară (NCC) și Managementul Serviciilor de Sănătate (MSS)
     - Președintele Comisiei pentru recunoașterea creditelor ECTS și Comisiei de consiliere și orientare în carieră
Program de audiențe : joi, orele 12.00-14.00.

 

Prodecan Asigurarea calității: Șef lucr. dr. Bianca-Liana Grigorescu
Portofoliu :
     - programe de licență: Asistență Medicală Generală (AMG) LR, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare (BFK)
     - programe de masterat: Laborator Clinic (LC) și Terapie Fizică și Reabilitare Funcțională (TFRF)
     - Președintele Comisiei de formare continuă și rezidențiat și Comisiei de evaluare și asigurare a calității.
Program de audiențe : miercuri, orele 12.00-14.00.

 

Prodecan Cercetare științifică: Conf. univ. dr. Szász József-Attila
Portofoliu :
     - programe de licență: Medicină (M) LM, Asistență Medicală Generală (AMG) LM
     - programe de masterat: Sănătatea reproducerii umane (SRU) și Cercetare ştiinţificǎ medico-farmaceuticǎ (CSMF)
     - Președintele Comisiei de cercetare științifică și Comisiei pentru probleme studențești
Program de audiențe : marți, orele 11.00-13.00.

 

Secretar Șef Facultatea de Medicină: Ec. Alina-Janeta Truța


Modalităţi de înscriere la audienţe:
     - printr-un email trimis pe adresa: decanat.medicina@umfst.ro
     - prin telefon, la nr. telefon 0265-21.55.51 int. 110
     - în caietul de audienţe de la Decanatul Facultății de Medicină