Comisii de lucru - Facultatea de Medicina

Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Prof.univ. Dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan
MEMBRI:
1. Prof.univ. Dr. Klara Brânzaniuc, Prorector
2. Prof. univ. Dr. Oana Mărginean, Prorector

3. Prof.univ. Dr. Anca Meda Georgescu
4. Conf. Dr. Andrada Loghin, Prodecan

5. Conf. Dr. Szasz Jozsef, Prodecan
6. Conf. Dr. Bianca-Liana Grigorescu, Prodecan
7. Prof. univ. Dr. Bogdan Suciu, Director M1
8. Prof. univ. Dr. Septimiu Voidăzan, Director M2
9. Conf. Dr. Cristian Boieriu, Director M3
10. Prof. univ. Dr. Ioan Țilea, Director M4

Comisia de formare continuă și rezidențiat

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf. Dr. Bianca-Liana Grigorescu, prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. Dr. Oana Mărginean, prorector
2. Prof. univ. Dr. Szabo Bela
3. Prof. univ. Dr. Anca-Meda Georgescu
4. Prof. univ. Dr. Martha Orsolya
5. Conf. Dr. Cristian Boieriu
6. Șef Lucrări Dr. Horațiu Popoviciu
7. Conf. Dr. Frigy Attila
8. Asist. univ Dr. Marius Beleaua

Comisia de evaluare și asigurare a calității

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf Dr. Bianca-Liana Grigorescu, Prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. Dr. Angela Borda
2. Prof. univ. Dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan
3. Conf Dr. Andrada Loghin, Prodecan
4. Prof. univ. Dr. Silviu Morariu
5. Conf. Dr. Orban-Kis Karoly
6. Conf. Dr. Horvath Emoke
7. Prof. univ. Dr. Septimiu Voidăzan
8. Stud. Cristina Hidoș

Comisia de consiliere și orientare în carieră

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf. Dr. Andrada Loghin, Prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. Dr. Călin Molnar

2. Conf. Dr. Szasz Jozsef, prodecan
3. Conf. Dr. Bianca Grigorescu, prodecan
4. Prof. univ. Dr. Monica Tarcea
5. Șef lucr. dr. Cosmin Popa
6. Șef lucr. dr. Octav Russu
7. Ec. Alina Truța
8. Jr. Manuela Sălăgean

Comisia de cercetare științifică

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf. Dr. Szasz Jozsef, Prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, Decan
2. Conf. Dr. Oláh Péter, Prorector
3. Prof. univ. Dr. Claudia Bănescu
4. Prof. univ. Dr. Theodora Benedek
5. Prof. univ. Dr. Minodora Dobreanu
6. Prof. uni. Dr. Vladimir Bacârea
7. Conf. Dr. Székely Edit
8. Conf. Dr. Valentin Nădășan
9. Conf. Dr. Mezei Tibor

10. Asist. univ. drd. Iuliu Gabriel Cocuz

Comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf. Dr. Andrada Loghin , Prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. Dr. Angela Borda
2. Prof. univ. Dr. Oana Mărginean , Prorector
3. Prof. univ. Dr. Szilagy Tibor
4. Prof. univ. Dr. Nicolae Neagu
5. Conf. Dr. Denes Lorand
6. Prof. univ. Dr. Monica Tarcea
7. Conf. Dr. Pap Zsuzsanna
8. Șef lucrări Dr. Pataki Simona

Comisia pentru probleme studențești

Regulamentul comisiei

PREȘEDINTE:
Conf. Dr. Szasz Jozsef, prodecan
MEMBRI:
1. Prof. univ. Dr. Simona Bățagă
2. Prof. univ. Dr. Monica Tarcea
3. Şef lucr. Dr. Claudiu Molnar-Varlam
4. Şef lucr. Dr. Ferencz József Loránd
5. Conf dr. Denes Lorand

6. Asist. univ. drd. Iuliu Cocuz
7. Student linia română Cristina Hidoș
8. Student linia maghiară Marton László