Programul de studiu Medicină

Prezentare generală

Programul de studiu Medicină este pilonul principal pentru Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureș, fiind sinonim cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală. Se prezintă ca un brand local, naţional şi internaţional. Aici se promovează educația centrată pe student, implicarea tinerilor în cercetare și orientarea lor profesională, se susține responsabilitatea și respectul în profesie, se inițiază comunicarea eficientă medic-pacient, munca în echipă și diversitatea.

Formarea studenților noștri în profesii variate se bazează pe competențele din grila de calificare, pe respectarea sistemului de credite transferabile, pe calitatea actului educațional și clinic, pe dezvoltarea parteneriatelor interuniversitare și pe deschiderea către reforme curriculare la nivel european și de actualitate.

Admiterea se realizează prin concurs, pe baza unui test-grilă, la alegere din Biologie sau Chimie, iar clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% are nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.  

Pentru acest program sunt autorizate anual, 135 de locuri bugetate la linia română, 135 la linia maghiară, respectiv 20 la Medicină militară.

Programul de studii de licență în Medicină asigură pregătirea studenților, timp de șase ani, structurat în 12 semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (360 ECTS). Procesul educativ asigură formarea de cunoștințe medical actuale, competențe specifice și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și experiență de colaborare cu ceilalți specialiști din domeniul sănătății.

La Facultatea de Medicină din Târgu Mureș cursurile pentru specializarea Medicină se desfășoară în prezent în trei limbi: română, maghiară și engleză. În comparație cu celelalte facultăți de profil din țară, Facultatea de Medicină din Tîrgu Mureș, deține un loc aparte fiind singura cu serii de predare în limba maghiară, care alături de linia de predare în limbă engleză, atestă caracterul multinațional și multicultural al acestei instituții, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare, cu deschidere către țările Uniunii Europene.

Cei 6 ani de studiu se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență de medic-doctor. Pregătirea în specialități diferite poate fi continuată prin programul de Rezidențiat, iar pe linie profesională prin programele de studii în masterat și doctorat.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Planuri de învățământ

Medicină 2022 - 2023

Medicină 2022 - 2023 - Anexa 2 an II-III

Medicină 2021 - 2022

Medicină 2020 - 2021

Medicină 2019 - 2020

Medicină 2018 - 2019

Medicină 2017 - 2018

Medicină 2016 - 2017

Medicină 2015 - 2016

Medicină 2014 - 2015 - click aici.

Medicină 2014 - 2015 - Engleză - click aici.

Medicină 2013 - 2014 - click aici.

Medicină 2013 - 2014 - Engleză - click aici.

Medicină 2012 - 2013 - click aici.

Fișele disciplinelor Medicină LR 2018-2019 - click aici.

Fișele disciplinelor Medicină LM 2018-2019 - click aici.