Programul de studiu Balneo - Fiziokinetoterapie și Recuperare

Prezentare generală

   Obiectivul primordial al Programului de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare este de a forma specialiști cu înaltă calificare în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Scopul acestor servicii este prevenirea și tratamentul prin terapii specifice, și se adresează atât populației sănătoase (rolul profilaxiei fiind unanim recunoscut), cât și celei afectate (specialistul fiziokinetoterapeut având un rol important, complementar medicului specialist).
   Prin intervenția specialiștilor formați se asigură scurtarea perioadelor de convalescență și reintegrarea socială și profesională cât mai rapidă. O arie largă de intervenție a specialiștilor în Balneofiziokinetoterapie și recuperare, absolvenți ai instituției noastre, este domeniul sportului, la toate nivelele de performanță, de la situațiile de recuperare-refacere, până la asigurarea unei reabilitări funcționale, extrem de complexe și dificile, în cazul unor traume și accidentări majore.
   Un domeniu substanțial de intervenție al specialiștilor formați de noi va fi și acela al refacerii și recuperării diverselor categorii de persoane aflate în stațiuni balneare, în anumite instituții de ocrotire, în centre de educație incluzivă etc. Nu în ultimul rând, dorim, ca prin absolvenții noștri, să intervenim cu resursă umană specializată, în domeniul aflat într-o criză majoră de specialiști - cel al ortezării și protezării posttraumatice.
   Planul de învățământ propus are elemente comune cu cele ale programelor de studii similare din țară si străinătate, mai ales din Europa (Italia, Anglia, Franța) și din SUA. Disciplinele studiate în cadrul acestui program sunt compatibile cu cele oferite pe plan european în domeniu.
   Programul de Balneofiziokinetoterapie și recuperare aparține din punct de vedere administrativ de Facultatea de Medicină. Admiterea se realizează prin concurs,  pe baza unui test-grilă, cu o pondere de 50%, media examenului de bacalaureat reprezentând 50% din media de admitere.  Pentru acest program sunt autorizate, anual, 50 de locuri cu taxă. Începând cu anul 2013, programul va fi evaluat ARACIS, urmând să fie acreditat. Din acel moment, vor exista și locuri fără taxă.
   Acest program de studii  asigură  pregătirea studenților, timp de trei ani, structurat în șase semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (180 ECTS). Procesul educativ asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.
   Diploma de licență, emisă de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, este recunoscută în spațiul european, programul fiind reglementat general.  Din studiile noastre, legate de absorbția absolvenților programului pe piața muncii, rezultă că marea majoritate se regăsesc, atât în țară, cât și în străinătate, în diverse instituții de profil, profesia fiind una de mare interes, în continuă dezvoltare.
   Acesta este motivul principal pentru care s-a acreditat din anul 2012 masteratul de Terapie fizică și reabilitare funcțională.

Coordonator de program:
Prof. univ. dr. Nicolae Neagu
Tel: 0265 215551, int 232 sau 282
Email: neagu.nicolae@umfst.ro