Programul de studiu Asistență Medicală Generală

Prezentare generală

   Pe măsură ce medicina se perfecționează și devine tot mai tehnică, dimensiunea umanistă a acestei profesiuni devine din ce în ce mai importantă. Pacientul zilelor noastre este pus în fața unor decizii din ce în ce mai complexe, legate de tehnici de diagnostic și terapie complexe, a căror implicații prognostice sunt deosebite. În acest context, poziția clasică de asistentă medicală - simplă executantă a unor tehnici dictate și supravegheate de medic - nu mai este compatibilă cu realitatea actuală. În funcție de specificul fiecărui domeniu medical, asistenta este pusă în fața unor situații pentru gestionarea cărora este nevoie de competență și profesionalism. Ca urmare, educația medicală în această profesie s-a modificat radical, asistenta medicală trebuind să aibă solide cunoștiințe atât în științele biologice fundamentale cât și legate de domeniile sociale ale medicinii.
   Programul de licență în Asistență Medicală Generală aparține din punct de vedere administrativ de Facultatea de Medicină. Admiterea se realizează prin concurs, pe baza unui test-grilă, cu o pondere de 50%, media examenului de bacalaureat reprezentând 50% din media de admitere.  Pentru acest program sunt autorizate, anual, 30 de locuri fără taxă și 70 de locuri cu taxă.<br/>    Programul de studii de licență în Asistență Medicală Generală asigură pregătirea studenților, timp de patru ani, structurat în opt semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (240 ECTS). Procesul educativ asigură formarea de noi cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât și ca liant de comunicare și inter-relaționare cu alți specialiști în domeniul sănătății.
   La Facultatea de Medicină din Târgu Mureș cursurile pentru specializarea Asistență Medicală Generală se desfășoară în prezent ân două limbi, română și maghiară, iar lucrările practice și seminariile în limba română.
   Cei patru ani de studiu ai specializării de Asistență Medicală Generală se încheie cu examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență în asistență medicală (asistent medical licențiat). Pregătirea în specialitate poate fi continuată prin masterat și doctorat.
   Inserția absolvenților programului de studiu de Asistență Medicală Generală pe piața muncii este una foarte bună, marea majoritate fiind încadrați imediat după absolvire pe posturi corespunzătoare specializării obținute.

Planuri de învățământ

Asistență medicală generală 2020 - 2021

Asistență medicală generală 2019 - 2020

Asistență medicală generală 2018 - 2019 

Asistență medicală generală 2017 - 2018

Asistență medicală generală 2016 - 2017

Asistență medicală generală 2015 - 2016

Cursuri opționale

Asistență medicală generală 2014- 2015 - click aici.

Asistență medicală generală 2013- 2014 - click aici.

Asistență medicală generală 2012- 2013 - click aici.

Fișele disciplinelor AMG LR 2018 - 2019 - click aici.

Fișele disciplinelor AMG LM 2018 - 2019 - click aici.