LISTE BURSE PERFORMANȚĂ DIDACTICĂ, MERIT ȘI MERIT SPORTIV AN UNIVERSITAR 2022-2023

Liste finale burse de performanță didactică, merit și merit sportiv an universitar 2022-2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR!

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSĂ DE MERIT SPORTIV

Studenții ciclurilor de licență, cu rezultate remarcabile în activitatea sportivă de performanță, pot obține pe bază de concurs, burse de merit sportiv. Studenții care solicită acest tip de bursă, vor completa o cerere individuală, conform modelului anexat si vor atașa solicitării toate documentele care sa justifice performanțele personale.

Performanțele sportive trebuie să fie realizate în ultimii cinci ani de la data depunerii cererii Studentul care solicită bursa de merit sportiv trebuie să acumuleze 60 credite (ECTS), în anul universitar anterior (excepție anul I) Informațiile privind modul de acordare și documentația necesară obținerii unei burse de merit sportiv se regăsesc în Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul UMFST „G.E. PALADE" DIN TG. MUREȘ, art. 16.

Grila de punctaj pentru ierarhizarea burselor de merit sportiv - Anexa 02 la Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul UMFST „G.E. PALADE" DIN TG. MUREȘ

CALENDAR

Depunere dosare: 4 - 13 octombrie 2022, ora 13

Afișare rezultate: 25 octombrie 2022

Depunerea contestațiilor: 26-27 octombrie 2022, ora 13

Analiza contestațiilor: 28 – 31 octombrie 2022

Afișare rezultate finale: 01 noiembrie 2022

Cererile, însoțite de documentele justificative, se depun la Registratura universității, str. Gh. Marinescu nr. 38

CERERE ACORDARE BURSĂ MERIT SPORTIV

BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2022-2023

Anunț burse sociale

LISTE BURSE PERFORMANȚĂ DIDACTICĂ, MERIT ȘI MERIT SPORTIV AN UNIVERSITAR 2020-2021

Liste burse performanță didactică, merit și merit sportiv an universitar 2020-2021

BURSE SOCIALE AN UNIVERSITAR 2019/2020, SEMESTRUL II

BURSE SOCIALE

LISTA FINALĂ BURSE SOCIALE SEM II 2019-2020

Extras din procesul verbal din 22 aprilie 2020 privind solutionarea contestatiilor depuse la bursele acordate la nivel de Universitate

Dosarul de bursă socială se întocmește în conformitate cu art. 10 - 14 din Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08 .

Dovezile de venit vor fi pentru lunile NOIEMBRIE 2019DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020. Venitul NET pe membru de familie să nu depășească 1.290,66 LEI.

Dosarele se depun la Decanatele facultăților de la data de 27 FEBRUARIE 2020 până la data de 11 MARTIE 2020, de Luni – Vineri, orele 11:00 – 14:00

Regulamentul privind acordarea de burse studenților din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Cod regulament: UMFST-REG-47, Ediția 08 se regăsește pe site-ul universității, la dresa :

https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-47.pdf