ABILITĂȚI PRACTICE MEDICINĂ 2021/2022

Fisa abilitati practice

ANUNT

Studenţii din alte universităţi româneşti sau străine recunoscute de Ministerul Educaţiei, care solicită transfer în cadrul programelor de studii ale Facultății de Medicină, vor depune cerereri la Registratura universităţii în perioada:1-10 septembrie.

Cererile de transfer vor fi însoțite de următoarele acte:

- situaţia şcolară în momentul transferului;

- planul de învăţământ şi programa analitică detaliată a programului de studiu de la facultatea de unde se transferă.

Toate actele de studii vor fi traduse în limba română şi legalizate.

ANUNT

În atenția studenților,

Cererile pentru repetarea anului de studii, reînmatriculare şi reluarea de studii din întrerupere se vor depune la Registratura Universităţii până la data de 10 septembrie. După această dată nu se mai primesc cereri.

Decanatul

Informatii pentru studenti

Cererile de echivalare de note si credite se vor depune la Decanat doar la începutul anului universitar (indiferent daca vizeaza discipline din semestrul I sau II) în perioada:1-10 septembrie.

Cele care se depun dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Decan Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi