COMISII DE LUCRU - FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

1. COMISIA DE STRATEGIE, REFORMĂ ŞI DEZVOLTARE CURRICULARĂ

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Prof. dr. Cristina Bica

Decan

Preşedinte

2

Prof. dr. Mártha Krisztina

Prodecan

Membru

3

Conf. dr. Diana Cerghizan

Director Departament MD2

Membru

4

Șef lucr. dr. Liana Hănțoiu

Membru CEIPSCU

Membru

5

Șef lucr. dr. Kerekes-Mathe Bernadette

Reprezentant cadre didactice

Membru

Regulamentul comisiei

 

2. COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ ŞI REZIDENŢIAT

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Conf. dr. Luminița Lazar

Prodecan

Preşedinte

2

Prof. dr. Mariana Păcurar

Director Departament MD1

Membru

3

Prof. dr. Monica Monea

Şef disciplină

Membru

4

Prof. dr. Sorin Popşor

Şef disciplină, coordonator rezidenți

Membru

5

Conf. dr. Alina Ormenișan

Şef disciplină, coordonator rezidenți

Membru

6

Şef lucr. dr. Mihai Pop

Coordonator rezidenți

Membru

Regulamentul comisiei

 

3. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Conf. dr. Diana Cerghizan

Director Departament MD2

Preşedinte

2

Conf. dr. Carmen Biriș

Reprezentant cadre didactice

Membru

3

Șef lucr. dr. Jánosi Kinga-Mária

Reprezentant cadre didactice

Membru

4

Șef lucr. dr. Andreea Borș

Reprezentant cadre didactice

Membru

5

Șef lucr. dr. Adrian Tohati

Şef disciplină

Membru

6

Stud. Amarie Teofana

Reprezentant studenţi

Membru

7

Stud. Eduard Jianu

Reprezentant studenţi

Membru

Regulamentul comisiei

 

4. COMISIA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Prof. dr. Mariana Păcurar

Director Departament MD1

Preşedinte

2

Prof. dr. Monica Monea

Şef disciplină

Membru

3

Prof. dr. Szekely Melinda

Şef disciplină

Membru

4

Prof. dr. Suciu Mircea

Şef disciplină

Membru

5

Conf. dr. Eugen Bud

Reprezentant cadre didactice

Membru

6

Șef lucr. dr. Tudor Hănțoiu

Reprezentant cadre didactice

Membru

Regulamentul comisiei

 

5. COMISIA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Prof. dr. Mártha Krisztina

Prodecan

Preşedinte

2

Prof. dr. Mariana Păcurar

Director Departament MD1

Membru

3

Prof. dr. Monica Monea

Șef disciplină

Membru

4

Prof. dr. Szekely Melinda

Șef disciplină

Membru

5

Conf. dr. Alina Ormenișan

Șef disciplină

Membru

6

Conf. dr. Edwin Bechir

Reprezentant cadre didactice

Membru

7

Conf. dr. Silvia Pop

Reprezentant cadre didactice

Membru

Regulamentul comisiei

 

6. COMISIA PENTRU RECUNOAŞTEREA CREDITELOR ECTS şi de echivalare a studiilor

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Conf. dr. Lumința Lazar

Prodecan

Preşedinte

2

Şef lucr. dr. Alexandra Stoica

Reprezentant cadre didactice

Membru

3

Șef lucr. dr. Kovacs Monika

Reprezentant cadre didactice

Membru

4

Şef. lucr. dr. Benedek Csilla

Reprezentant cadre didactice

Membru

5

Asist. drd. Dakó Timea

Reprezentant cadre didactice

Membru

Regulamentul comisiei

 

7. COMISIA PENTRU PROBLEME STUDENŢEŞTI

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţie

Responsabilitate

1

Prof. dr. Mártha Krisztina

Prodecan

Preşedinte

2

Şef lucr dr. Cristina Molnar-Varlam

Reprezentant cadre didactice

Membru

3

Şef lucr. dr. Janosi Kinga

Reprezentant cadre didactice

Membru

4

Şef lucr. dr. Markovics Emese

Reprezentant cadre didactice

Membru

5

Șef lucr. dr. Adriana Monea

Reprezentant cadre didactice

Membru

6

Stud. Amarie Teofana

Reprezentant studenţi

Membru

7

Stud. Muhi Balázs

Reprezentant studenţi

Membru

8

Stud. Toth Máté

Reprezentant studenţi

Membru

9

Ec. Pop Gabriela

Secretar șef facultate

Membru

Regulamentul comisiei