SCURT ISTORIC AL FACULTĂȚII DE FARMACIE

Când ești obligat să prezinți o epocă, lucrul devine dificil, trebuie să știi să înțelegi, să alegi din documente elementele definitorii, să fii convins că acestea sunt veridice, dar niciodată nu le vei descrie ca atunci când le-ai trăit.

Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș, la peste 70 de ani de la înființare, își regăsește efervescența primelor începuturi (1948 – cu predare în limba maghiară), cât și modelul identitar care s-a conturat în timp - învățământ bilingv român-maghiar, începând cu anul 1962.

Deși a trebuit să facă față unui mediu politic ostil până la sfârșitul anului 1989, Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș și-a pus amprenta în învătământul medico-farmaceutic românesc, particularizându-se prin pregătirea profesională de excepție a absolvenților și caracterul multicultural al actului educațional, premise certe ale prestigiului de care s-a bucurat pe plan național.

După anul 1989, dezvoltarea instituțională și academică a Facultății de Farmacie a urmat în mod firesc reluarea contactelor cu mediul universitar european. Integrarea României în structurile europene pe plan economic și social a impus reconsiderarea și restructurarea învățământului farmaceutic în conformitate cu reglementările sectoriale ale Uniunii Europene.

Printre măsurile de modernizare și armonizare a învățământului farmaceutic târgu-mureșean la exigențele impuse de Uniunea Europeană se pot menționa includerea unor discipline fundamentale și de specialitate noi, precum și adoptarea sistemului de credite transferabile (care să permită schimbul de studenți atât pe plan intern, cât și internațional); măsurile adoptate țin cont de strategiile pe termen lung în domeniul politicii de sănătate, punând în prim plan măsurile profilactice și asigurarea unor servicii farmaceutice care să fie în concordanță cu necesitățile populației, cu dezvoltarea economică și evoluțiile demografice din țara noastră, ca răspuns la provocările determinate de procesul de globalizare. Ca urmare, învățământul farmaceutic a cunoscut o reorientare spre componenta medicală și biologică, având un caracter vădit pragmatic, îndreptat către nevoile pacientului, fără a neglija însă componenta tradițională, axată în special pe componenta fizico-chimică, ca interfață între industria farmaceutică și sistemul medical. Asigurarea unui cadru corespunzător de implementare a strategiilor în domeniul medical și promovarea stării de sănătate, au impus crearea unui curriculum universitar în concordanță cu exigențele de calitate ale Uniunii Europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Avântul deosebit al industriei farmaceutice după 1990, precum și revenirea profesiei de farmacist la statutul de profesie liberală, au determinat diversificarea pieței muncii. Aceste premise au stat la baza diversificării oportunităților de studiu prin înființarea învățământului universitar farmaceutic de scurtă durată, sub forma specializării de Asistența de farmacie, program care a funcționat mai bine de 10 ani, respectiv, a celor de Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, Chimie medicală și Chimie tehnologică.

Facultatea de Farmacie - în decursul celor mai bine de șapte decenii - a avut rezultate remarcabile, prestigioase atât în domeniul învățământului, cât și pe plan științific. De mai mulți ani se organizează diverse forme de învățământ postuniversitar: cursuri de perfecționare, rezidențiat, doctorat (în prezent, specializările de studii de doctorale în cadrul facultății sunt Farmacologie, Chimie farmaceutică, Analiza medicamentului, Tehnologie farmaceutică, Industria medicamentului și management, Chimie analitică, Chimia fizică a medicamentului, Biochimie și chimia factorilor de mediu, Botanică farmaceutică). Merită a fi amintit faptul că primul curs de perfecționare a fost organizat la specialitatea de Farmacognozie de către prof. emerit dr. Kopp Elemér, în anul 1961. Strălucitul om de știință Kopp Elemér a fost primul - și o perioadă singurul - conducător de doctorat în științe farmaceutice (specialitatea: Farmacognozie) din țară.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureș oferă posibilități numeroase de completare și aprofundare a studiilor de licență ale facultății noastre - farmacie, cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, chimie medicală și chimie tehnologică, prin programe de masterat din domeniul farmacie, Calitatea medicamentului, alimentului și mediului, Cosmetologie și dermofarmacie, Biotehnologie medicală, la care se adaugă și cele aparținând altor domenii. Aceste modalități de pregătire postuniversitară, pe lângă posibilitatea includerii absolvenților în sectoarele tradiționale care necesită forță de muncă înalt calificată (farmacii comunitare și de spital, laboratoare clinice și de control al medicamentului, industria farmaceutică, cabinete de cosmetică, industria produselor cosmetice, industria chimică), permit crearea resursei umane necesare în cercetare sau învățământ medico-farmaceutic.