COMISII DE LUCRU - FACULTATEA DE FARMACIE - PERIOADA 2020-2024

Denumirea comisiei şi regulament

Președinte

Membrii comisiei

Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Farm. Maria-Nicoleta LOGIGAN

Student Cristina-Izabella RADU

Student NAGY-GYÖRGY Erzsébet

Comisia de formare continuă și rezidențiat

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. SIPOS Emese

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Prof. univ. dr. Camil-Eugen VARI

Farm. rezid. Andrada PINTEA

Farm. rezid. SIMION Orsolya

Comisia de evaluare și asigurarea calității

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Corneliu TANASE

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Aura RUSU

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Student Cezara PINTEA

Comisia de consiliere și orientare în carieră

Regulamentul comisiei

Şef lucr. dr. Emilia-Ruxandra ȘTEFĂNESCU

Conf. univ. dr. Paula ANTONOAEA

Şef lucr. dr. FOGARASI Erzsébet

Şef lucr. dr. Alexandra GROȘAN

Farm. dr. MÁTHÉ Rita – MS&T Head Sandoz-Novartis

Farm. dr. KELEMEN László-József – Gedeon Richter România

Student Cristina DĂMEAN

Comisia de cercetare științifică

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Camil-Eugen VARI

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Corneliu TANASE

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Conf. univ. dr. Gabriel HANCU

Șef lucr. dr. Valentin ION

Comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Conf. univ. dr. DONÁTH Nagy Gabriela-Monica

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Șef lucr. dr. Lavinia-Anda BERȚA

Comisia pentru probleme studențești

Regulamentul comisiei

Conf. univ. dr. Nicoleta TODORAN

Conf. univ. dr. Bianca-Eugenia ŐSZ

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Șef lucr. dr. BODA Francisc-Andrei

Șef lucr. dr. Amalia PUȘCAȘ

Student Tudor-Nicolae COTRUȘ

Student MIKLÓS Noémi

Compartimentul de reprezentare și promovare a Facultății

 

Regulamentul comisiei

Contact:

promovare.farmacie@umfst.ro

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Şef lucr. dr. Emilia-Ruxandra ȘTEFĂNESCU

Şef lucr. dr. Marius-Călin CHERECHEȘ

Asist. univ. dr. Andreea-Iulia PRICOPIE

Student Ioana-Irina POPOVICIU

Student MIKLÓS Noémi