COMISII DE LUCRU - FACULTATEA DE FARMACIE - PERIOADA 2020-2024

 

Denumirea comisiei şi regulament

Președinte

Membrii comisiei

Comisia de strategie, reformă și dezvoltare curriculară

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Șef lucr. dr. Marius CHERECHEȘ

Student Cristina-Izabella RADU

Student PÉTERFI Orsolya

Comisia de formare continuă și rezidențiat

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. SIPOS Emese

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Prof. univ. dr. Camil-Eugen VARI

Farm. rezid. Ancuța-Ileana NEGROIU

Farm. rezid. BODOSI Noémi-Kinga

Comisia de evaluare și asigurarea calității

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Corneliu TANASE

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Prof. univ. dr. Adriana-Daniela CIURBA

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Aura RUSU

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Student Cezara PINTEA

Comisia de consiliere și orientare în carieră

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Aura RUSU

Conf. univ. dr. Paula ANTONOAEA

Şef lucr. dr. FOGARASI Erzsébet

Şef lucr. dr. Ruxandra-Emilia ȘTEFĂNESCU

Farm. dr. Camelia FLOREA

Farm. dr. KELEMEN László-József

Student Elena COȘULEȚ

Comisia de cercetare științifică

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Camil-Eugen VARI

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Corneliu TANASE

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Conf. univ. dr. Gabriel HANCU

Șef lucr. dr. Valentin ION

Comisia pentru recunoașterea creditelor ECTS

Regulamentul comisiei

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN

Conf. univ. dr. DONÁTH-NAGY Gabriela-Monica

Conf. univ. dr. FÜLÖP Ibolya

Șef lucr. dr. Lavinia-Anda BERȚA

Comisia pentru probleme studențești

Regulamentul comisiei

Conf. univ. dr. Nicoleta TODORAN

Conf. univ. dr. Bianca-Eugenia ŐSZ

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Șef lucr. dr. BODA Francisc-Andrei

Șef lucr. dr. Amalia PUȘCAȘ

Student Cristina-Izabella RADU

Student SIMON Orsolya

Compartimentul de reprezentare și promovare a facultății

Regulamentul comisiei

Contact: promovare.farmacie@umst.ro

Prof. univ. dr. Silvia IMRE

Conf. univ. dr. Anca-Gabriela CÂRJE

Conf. univ. dr. GÁLL Zsolt

Şef lucr. dr. Emilia-Ruxandra ȘTEFĂNESCU

Student Andrada PINTEA

Student SIMON Orsolya