Studii de licenta

Oferta de studii de licență la Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș:

- Farmacie, 5 ani, 300 credite;

- Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic , 3 ani, 180 credite;

- Chimie medicală, 3 ani, 180 credite;

- Chimie tehnologică, 3 ani, 180 credite.

Misiunea facultății este aceea de a forma specialiști în domeniul vast al științelor farmaceutice și conexe.

Farmacistul are un impact social semnificativ, fiind specialistul implicat în conceperea, testarea, fabricarea, analiza, controlul, precum și distribuția medicamentului. Toate acestea necesită un înalt nivel de instruire teoretică și practică, de tip inter- și transdisciplinar, atât în domeniul științelor fizico-chimice, cât și al celor medico-biologice. Ca rezultat al instruirii universitare, farmacistul va avea un profil de specialitate care îi asigură o autoritate științifică în domeniul analizei și tehnologiei farmaceutice, farmacologiei și farmaciei clinice, toxicologiei, precum și în realizarea unor cerințe sociale (satisfacerea nevoilor populației de informare, educație și profilaxie).

La finalul programului de studii Farmacie absolventul posedă următoarele competențe validate de promovarea examenelor de licență:

- Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate;

- Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate;

- Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistența farmaceutică;

- Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor;

- Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății;

- Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.

Cosmetica medicală reprezintă o abordare complexă a frumuseții și sănătătii pielii corpului și a tenului, îmbinând atât metode și tehnici medicale, cât și tratamente cosmetice, iar tehnologia produsului cosmetic oferă bazele necesare înțelegerii compoziției, obținerii și acțiunii produselor necesare. Programul de studiu are ca obiective formarea de profesioniști și lideri într-un sector în plină dezvoltare pe piața muncii, și anume sectorul cosmetic, având:

- cunoștințe solide teoretice și practice în domeniul produsului cosmetic;

- cunoștințe privind chimia, tehnologia și analiza produsului cosmetic;

- abilităţi practice necesare pentru realizarea unor proceduri simple de întreținere a frumuseții corporale.

Chimia medicală se concentrează pe descoperirea, dezvoltarea, identificarea și interpretarea modului de acțiune al compușilor biologic activi la nivel molecular. Astfel:

- Cunoașterea de relații structură-chimică activitate farmacologică, a conceptelor de retro-sinteză chimică și, respectiv, stăpânirea tehnicilor de chimie computațională fac din specialistul de chimie medicală un partener important alături de farmacist/medic în ceea ce privește cercetarea și inovarea din domeniul farmaceutic.

- Prin însușirea principalelor metode analitice specialistul în chimia medicală poate elucida, controla și, respectiv, confirma identitatea compușilor sintetizați, pe de o parte, și, pe de altă parte, va avea pregătirea complexă, biologică și chimică, necesară efectuării analizelor de laborator clinic și farmaceutic.

- Managementul, marketingul și administrația în domeniul laboratoarelor de analiză completează paleta de competențe dobândite de absolvenții acestui program de studii.

Chimia tehnologică presupune:

- Proiectarea şi elaborarea unor metode tehnologice de obținere a unor compuși chimici sau produse;

- Controlul fluxurilor tehnologice;

- Elaborarea, optimizarea și validarea unor metode de analiză, procedee și tehnici privind analiza calitativă și cantitativă;

- Consultanță şi expertiză în domeniul produselor obținute prin flux tehnologic;

- Organizarea, managementul şi marketingul unităților de producție;

- Cunoașterea de noțiuni de legislație și mediu privind fluxurile tehnologice.