Pregătire postuniversitară

REZIDENȚIAT 

Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai programului de studii farmacie, asigurându-le acestora pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Specialităţile de rezidenţiat sunt: Farmacie clinică, Analize medico-farmaceutice de laborator (fosta specializare Laborator farmaceutic), Farmacie generală, Industrie farmaceutică și cosmetică.

Pregătirea în rezidențiat se desfășoară pentru fiecare specialitate conform curriculei de pregătire și este coordonată de către specialişti care sunt cadre didactice cu primariat / pregătire de specialitate de rezidenţiat în domeniul pe care îl coordonează. Stagiile de pregătire sunt îndrumate de către specialişti în domeniu şi care sunt cadre didactice din universitate.

Detalii - click aici

 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cursurile postuniversitare organizate de Facultatea de Farmacie au un impact pozitiv la nivelul orașului/județului/țării, tematica corespunde fie unui domeniu de studiu, fie unei specialități interdisciplinare.

Detalii - click aici