Noutăți privind admiterea 2023 la programele Facultății de Farmacie, UMFST G.E. Palade Tg. Mureș

Modalitatea de evaluare, tematica și bibliografie:

A) programul de studii farmacie - clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel: Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de bacalaureat.

Proba de concurs la programul Farmacie va consta dintr-un test grilă din Chimie organică cu 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns (50 de întrebări extrase din noua carte de teste și 50 de întrebări „la prima vedere” formulate de comisia de specialitate la admitere). Întrebările vor avea un singur răspuns corect.

Data examenului de ADMITERE: 23 iulie 2023

Tematica și bibliografia se găsesc la: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/11/Tematica-si-bibliografie-admitere-2023-chimie-organica-Farmacie.pdf

B) programul de studii cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic - clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel: Notă finală admitere = 80% x nota de la proba scrisă + 20% x media generală de la examenul de bacalaureat.

Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din Biologie cu 50 de întrebări „la prima vedere" elaborate de comisia de admitere (10 întrebări de tip complement simplu, 40 întrebări de tip complement multiplu).

Data examenului de ADMITERE: 23 iulie 2023

Tematica și bibliografia se găsesc la capitolul admiterii la programele de studii de 3 și 4 ani din domeniul sănătate: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2022/11/tematica-si-bibliografie-admitere-2023-biologie-Medicina-Medicina-Dentara-2.pdf

C) programele de studii chimie medicală, chimie tehnologică - clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere, astfel: Notă finală admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere (disciplina chimie)**

**clasele IX și X sau clasele IX, X și XI (în funcție de anii în care se studiază disciplina relevantă la profilul candidatului)

Pentru programele de studii din domeniul chimie, se organizează sesiune de PREADMITERE. Detaliile privind perioada de preadmitere vor fi anunțate în timp util.

Informațiile complete, în limba română și în limba maghiară, privind modul de organizare a admiterii, modalitatea de evaluare, tematica și bibliografia se găsesc la: https://adminfo.umfst.ro, secțiunea Admitere 2023.