Cursuri de pregătire pentru admiterea la programele de studii farmacie și cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează, în perioada ianuarie – mai/ iunie 2023, cursuri de pregătire pentru admitere.

Viitorii candidați la admiterea la programele Facultății de Farmacie din domeniul Sănătate au posibilitatea de participare la cursuri de pregătire la:

- disciplina Chimie organică pentru admiterea la programul de studii Farmacie;

- disciplina Biologie pentru admiterea la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Cursurile vor avea loc online prin intermediul platformei Zoom: https://pregatire-admitere.umfst.ro/ (detalii în secțiunea Reguli și Recomandări).

Informațiile detaliate privind opțiunile de pregătire, tematica cursurilor și calendarul de desfășurare sunt disponibile pe platforma dedicată: https://pregatire-admitere.umfst.ro/

Ședințele de pregătire debutează astfel:

• Cursuri de pregătire DISCIPLINA CHIMIE ORGANICĂ – limba română, cu începere din 21.01.2023

• Cursuri de pregătire DISCIPLINA CHIMIE ORGANICĂ – limba maghiară, cu începere din 22.01.2023

• Cursuri de pregătire DISCIPLINA BIOLOGIE – limba română, cu începere din 14.01.2023

• Cursuri de pregătire DISCIPLINA BIOLOGIE – limba maghiară, cu începere din 15.01.2023

 

Informații Admitere 2023:

• Platforma dedicată informării candidaților la admitere la UMFST G.E. Palade din Tg. Mureș, https://adminfo.umfst.ro/ a fost actualizată cu noi informații privind tematica și bibliografia, precum și modalitățile de evaluare a candidaților la admitere 2023.

• Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș organizează concurs de admitere la programele de studii din domeniul Sănătate în data de 23 iulie 2023 .

 

Admiterea candidaților la programul de studii Farmacie, sesiunea iulie 2023:

• Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 90% x nota de la proba scrisă + 10% x media generală de la examenul de Bacalaureat

• Proba de concurs la programul Farmacie va consta dintr-un test grilă din Chimie organică cu 100 de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările vor avea un singur răspuns corect. Un număr de 50 de întrebări vor fi extrase din noua carte de teste de chimie organică (care va fi disponibilă la sfârșitul lunii ianuarie 2023) și 50 de întrebări „la prima vedere" elaborate de comisia de admitere

 

Admiterea candidaților la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, sesiunea iulie 2023:

• Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere, astfel:

Notă finală admitere = 80% x nota de la proba scrisă + 20% x media generală de la examenul de bacalaureat

• Proba de concurs va consta dintr-un test grilă din Biologie cu 50 de întrebări „la prima vedere" elaborate de comisia de admitere