Burse CEEPUS pentru cadre didactice și doctoranzi - 2015-2016

Pentru anul universitar 2015-2016 sunt accesibile patru burse CEEPUS pentru cadre didactice (două la Universitatea Janos Selye din Komarno, Slovacia una la Universitatea Charles din Praga, Cehia și una la Universitatea Neofit Rilski din Blagoevgrad, Bulgaria) și trei burse pentru doctoranzi (câte una la Universitățile: Janos Selye din Komarno, Slovacia; Charles din Praga, Cehia și din Zagreb, Croația). Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate este 31 octombrie 2015. Vă rog, consultați criteriile de selecție pentru mobilități postate pe site.

Durata minimă a mobilităților pentru cadre didactice este de 10 zile, iar a mobilităților pentru doctoranzi de 21 zile în perioada 1 februarie-31 august 2016. Obligația aferentă mobilității cadrelor didactice este de a desfășura minim 6 ore de activitate didactică (curs, seminar, lucrări practice) în domeniul de bioanaliză (în limba engleză sau limba oficială a țării primitoare), iar pentru mobilitățile doctoranzilor de a desfășura activitate de cercetare în domeniul bioanalizei.

Totodată se anunță organizarea de către Universitatea din Varșovia, Polonia a celui de-al 16-lea Simpozion și Școală de Vară de Bioanaliză (16th International Symposium and Summer School on Bioanalysis) în perioada 6-15 iulie, 2016. Cadrele didactice participante vor prezenta obligatoriu câte o lucrare orală de 20-30 minute în domeniul bioanalizei (în limba engleză), iar doctoranzii participanți câte un poster sau lucrare orală din același domeniu.