Cuvântul decanului

Facultatea de Economie și Drept reprezintă o structură importantă a Universității atât prin numărul de studenți cât și prin diversitatea programelor de studii. Învățământul economic, administrativ și juridic are o istorie importantă în Târgu Mureș, a ajuns la un grad de maturitate, acumularea în timp fiind consecința implicării unor personalități din domeniul juridic și economic.
În prezent facultatea se află într-un moment în care inovarea la nivelul programelor de studiu, la nivelul conținutului reprezintă elementul central al ofertei noastre educaționale.
Dinamică, actuală și în căutarea celor mai noi competenţe si tehnologii, oferta noastră educațională este atractivă atât prin programele disponibile în prezent cât și prin ceea ce dorim să vă propunem în perioada următoare.
Paleta de programe de studii acoperă un spectru larg de calificări din domeniile: afacerilor, contabilității, finanțelor, administrației publice și științelor juridice, toate în permanentă adaptare la cerințele și competențele necesare în prezent şi viitor.
Suntem conștienți că tinerii din zilele noastre îşi doresc, într-o mare măsură, independență financiară, libertatea de a-şi croi propriul drum, iar noi reuşim să contribuim la îndeplinirea acestui vis al generațiilor prezente și viitoare.
La nivelul facultății, punem un mare accent pe învățare prin metode noi dar și pe experiențe autentice, iar pentru aceasta pe lângă activitățile desfășurate în cadrul orelor de curs, seminarii, laboratoare, oferim studenților cât mai multe întâlniri cu antreprenori, oameni de succes, cu reprezentanți ai unor organisme profesionale importante pentru viitorul studenților noștri, evenimente care au menirea să-i ancoreze în realitățile societății pentru care se pregătesc.
În fiecare an, gestionăm un număr semnificativ de activități extra-curriculare sub forma şcolilor de vară internaționale, evenimente Erasmus, conferințe, seminarii profesionale, ateliere de lucru, care să acopere toate domeniile în care se încadrează programele noastre de studii.
Pentru că ne dorim să contribuim la formarea unor profesioniști care să se adapteze cu succes pe piața europeana a muncii, oferim posibilitatea studenților noștri de a-şi îmbunătății experiențele personale studiind sau efectuând stagii de practică în cadrul mobilităților Erasmus în universități partenere din peste 15 țări europene.
Toate acestea sunt posibile, datorită pasiunii, responsabilității şi determinării cadrelor didactice din facultate, precum și implicării studenților noștri.
Îmi exprim încrederea că împreună, studenți şi cadre didactice, putem contribui la succesul fiecărui membru al comunității noastre academice.
SUCCESUL VOSTRU ESTE SUCCESUL NOSTRU !

Decan,
Conferenţiar univ. dr. Daniel Ştefan