Cuvântul decanului

Cuvântul decanului

Facultatea de Economie şi Drept, denumită până în anul 2018 “Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative” a devenit, pe parcursul celor 17 ani de existenţă, o componentă deosebit de importantă a Universităţii, având în vedere diversitatea de programe de studii de licenţă şi de master pe care le oferă pe piața serviciilor educaționale Considerăm că oferta noastră educaţională este atractivă, atât prin programele disponibile în prezent cât şi prin ceea ce avem în pregătire pentru perioada următoare. Avantajul Facultăţii este că paleta de programe de studii acoperă un spectru larg de calificări din domeniul afacerilor şi al dreptului, calificări care, în mare măsură, permit absolvenţilor noştri să îşi creeze propriul drum în viaţă, să fie proprii lor şefi. Suntem conştienţi că tinerii din zilele noastre îşi doresc, într-o mare măsură, independenţa financiară, libertatea de a-şi croi propriul drum şi  noi reuşim să contribuim la îndeplinirea acestui vis al generaţiilor actuale.
La nivelul Facultăţii, pe lângă activităţile desfăşurate în cadrul orelor de curs, seminarii, laboratoare, încercăm să organizăm cât mai multe evenimente cu mediul de afaceri, cu oameni de succes, cu reprezentanţi ai unor  organisme profesionale importante pentru viitorul studenţilor noştri, evenimente care să-i ancoreze în realităţile societăţii pentru care se pregătesc. În fiecare an, gestionăm un număr semnificativ de activităţi extra-curriculare sub formă de conferinţe, seminarii profesionale, ateliere de lucru, şcoli de vară care să acopere toate domeniile în care se încadrează programele noastre de studii. Aceste manifestări nu ar fi posibile fără pasiunea, responsabilitatea şi determinarea cadrelor didactice din Facultate, începând cu cei care sunt în prezent doar asistenţi şi până la cei care ocupă cea mai înaltă treaptă din învăţământul superior, de profesor. Ne bucurăm să constatăm interesul constant al studenţilor noştri şi implicarea lor, cu fiecare ocazie pe care le-o oferim.
Desigur, sunt  multe aspecte pe care mai trebuie să le dezvoltăm, să le consolidăm, să le adaptăm la ritmul alert de schimbări al zilelor noastre. Îmi exprim încrederea că împreună, studenţi şi cadre didactice, putem contribui la dezvoltarea Facultăţii noastre.

Decan,
Conferenţiar univ. dr. Daniela Ştefănescu