BIROUL CONSILIULUI Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu

Prodecan didactic:

Lector univ. dr. Adrian Vasile Boantă

Prodecan ştiinţific:

Lector univ. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

Coordonator ED1 :

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos

Coordonator ED1 :

Conf. univ. dr. Călin Adrian Comes

Director ED2 :

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea

Consiliul Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu

Prodecan didactic:

Lector univ. dr. Adrian Vasile Boantă

Prodecan ştiinţific:

Lector univ. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

Coordonator ED1 :

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos

Coordonator ED1 :

Conf. univ. dr. Călin Adrian Comes

Director ED2 :

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea

Membrii Consiliului:

Prof. univ. dr. Lucreţia Dogaru

Conf. univ. dr. Daniel Ştefan

Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu

Lector univ. dr. Brîndușa Marian

Casandra Vasiu, masterand IJPL, anul I

Andreea-Petruţa Ienciu, studentă M, anul III