BIROUL CONSILIULUI Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu

Prodecan didactic:

Lector univ. dr. Adrian Vasile Boantă

Prodecan ştiinţific:

Lector univ. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

Director ED1:   

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos 
Director ED2: 

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea 

Director CIFRD: Lector univ. dr. Angela On

Consiliul Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniela Ştefănescu

Prodecan didactic:

Lector univ. dr. Adrian Vasile Boantă

Prodecan ştiinţific:

Lector univ. dr. Ioan Ovidiu Spătăcean

Director ED1:

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos

Director ED2:

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea

Membrii Consiliului:
Prof. univ. dr. Lucreţia Dogaru
Prof. univ.dr. Ramona Neag
Conf. univ.dr. Ioan Bîrcea
Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu
Conf. univ. dr. Daniel Ştefan
Lector univ. dr. Angela On
Student anul II Drept Moldovan Maria-Diana
Student anul II Drept Coman Maria
Student anul II Drept Pataki Aranka-Timea
Student anul II Drept Căluian Ciprian