BIROUL CONSILIULUI Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniel Ştefan

Prodecan:

Lector univ. dr. Adrian-Vasile Boantă

Director ED1:   

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos 

Director ED2: 

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea 

Director CIFRD:

Lector univ. dr. Angela On

Consiliul Facultăţii de Economie şi Drept

Decan:

Conf. univ. dr. Daniel Ştefan

Prodecan:

Lector univ. dr. Adrian-Vasile Boantă

Director ED1:

Conf. univ. dr. Mihaela Kardos

Director ED2:

Conf. univ. dr. Daniela-Cristina Valea

 

Membrii Consiliului:
Prof. univ. dr. Lucreţia Dogaru
Prof. univ.dr. Ramona Neag
Conf. univ.dr. Ioan Bîrcea
Conf. univ. dr. Liviu Ciucan-Rusu
Lector univ. dr. Angela On
Lector univ.dr. Ramona-Mihaela Coman
Lector univ.dr. Andrea Kajcsa
Student anul II Drept Moldovan Maria-Diana
Student anul II Drept Coman Maria
Student anul II Drept Pataki Aranka-Timea
Student anul II Drept Căluian Ciprian
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI FACULTĂȚII

Hotărâri ale Consiliului Facultății