Conducerea Facultăţii de Economie şi Drept

Decan
Conf. univ. dr. Daniel Ştefan
daniel.stefan@umfst.ro

Prodecan
Lector univ. dr. Adrian-Vasile Boantă
adrian.boanta@umfst.ro
 

Date de contact

Facultatea de Economie și Drept
Str. Livezeni,  nr. 69, 540566, Târgu Mureş. România
Telefon: + 40-0265-21 90 34, Fax: + 40-0265-21 90 34
Email: decanat.economiedrept@umfst.ro