Ofertă educațională

OFERTA EDUCAȚIONALĂ - FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT

Nivel

Domeniul de studiu

Programul de studii

Situație

ARACIS

Durata

studiilor

Număr

de credite

Forma de învățământ

Limba

de studiu

LICENȚĂ

Management

Management

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

Română

Management

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

redusă

Română

Științe administrative

Administrație publică

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

Română

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

Română

Contabilitate și informatică de gestiune

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență redusă

Română

Drept

Drept

Acreditată

4 ani

240

cu frecvență

Română

Drept

Acreditată

4 ani

240

cu frecvență redusă

Română

Finanțe

Finanțe și bănci

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

Română

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Acreditată

3 ani

180

cu frecvență

Română

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Autorizată

3 ani

180

cu frecvență

Engleză

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Autorizată

3 ani

180

cu frecvență

Română

MASTERAT

Management

Managementul afacerilor

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Managementul afacerilor

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență redusă

Română

Managementul resurselor umane

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Contabilitate

Contabilitate și audit

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Științe administrative

Masterat profesional european de administrație publică

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Finanțe

Gestiune financiar-bancară

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

Acreditată

2 ani

120

cu frecvență

Română

Drept

Instituții judiciare și profesii liberale

Acreditată

1 an

60

cu frecvență

Română

Achiziții publice

Acreditată

1 an

60

cu frecvență

Română