OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Nivel

Domeniu

Program de studiu

Forma de învățământ*

Ani de studiu

Credite ECTS

Situația ARACIS

Limba de studiu

Licență

Administrarea afacerilor

Economia comerțului, turismului și serviciilor

IF

3

180

Acreditat

Română

Contabilitate

Contabilitate și informatică de gestiune

IF

3

180

Acreditat

Română

Contabilitate și informatică de gestiune

ID

3

180

Autorizat

Română

Drept

Drept

IF

4

240

Acreditat

Română

Drept

ID

4

240

Autorizat

Română

Finanțe

Finanțe și Bănci

IF

3

180

Acreditat

Română

Management

Management

IF

3

180

Acreditat

Română

Management

ID

3

180

Autorizat

Română

Științe administrative

Administrație publică

IF

3

180

Acreditat

Română

Master

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii

IF

2

120

Acreditat

Română

Contabilitate

Contabilitate și audit

IF

2

120

Acreditat

Română

Drept

Instituții judiciare și profesii liberale

IF

1

60

Acreditat

Română

Achiziții publice

IF

1

60

Acreditat

Română

Finanțe

Servicii și tehnologii financiare

IF

2

120

Acreditat

Română

Management

Managementul resurselor umane

IF

2

120

Acreditat

Română

E-business management și marketing

IF

2

120

Acreditat

Română

Științe administrative

Administrația publică și politici europene

IF

2

120

Acreditat

Română

Poliție locală și siguranță publică

IF

2

120

Acreditat

Română

*IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță

ADMITERE

Informațiile privitoare la oferta educațională a Facultății de ECONOMIE ȘI DREPT,  pentru programele de studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT pot fi accesate la adresa https://adminfo.umfst.ro/