Înscriere on-line a lucrării de licență sesiunea iulie 2023

Termenul de înscriere este 07.07.2023 ora 14:00!

 ATENTIE:

Linkul este destinat doar studenților Facultății de Economie și Drept, programe de studiu de licență!

Înscrierea la licență și încărcarea documentelor aferente se realizează de pe contul instituțional!

 

Link pt. înscriere on-line

https://apps.powerapps.com/play/e/default-ba39d17e-3a1c-43c8-adaf-11647a0ede61/a/b3293f4f-dee1-423d-822a-16f4aea3088e?tenantId=ba39d17e-3a1c-43c8-adaf-11647a0ede61&source=portal

EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2023

INFORMAȚII ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2023-

 

1. Înscrierea studenților la licență se realizează on-line în perioada 26 IUNIE-07 IULIE 2023.

2. Studenții se pot înscrie depunând, exclusiv on-line, următoarele documente de înscriere:

                  - Lucrarea de licență în format pdf

                  - Declarația de autenticitate completată și semnată olograf sub forma unui fișier pdf (semnat de mână)

                  - Certificatul de competență lingvistică (NUMAI studenții care nu au obținut media 6 la disciplina de limbă străină!)

3. Studenții înmatriculați în ultimul an de studii se pot înscrie la licență numai de pe contul propriu de pe platforma Microsoft Teams în echipele special create pentru fiecare program de studiu, modulul de înscriere fiind disponibil începând cu data de 26 Iunie 2023.

4. Înscrierea la licență este validată sau respinsă de secretarul comisiei de licență, după evaluarea documentelor depuse. În acest sens, studenții vor primi un mesaj cu privire la validarea sau respingerea înscrierii la licență.

5. Înscrierea documentelor la licență nu înseamnă, în mod obligatoriu, participarea la examenul de licență. Participarea la examenul de licență este condiționată de promovarea tuturor examenelor și acumularea celor 180 ECTS, respectiv 240 ECTS, precum și de acceptarea lucrării de licență de către profesorul coordonator.

6. Studenții din promoțiile anterioare se pot înscrie la examenul de licență trimițând documentele de înscriere la adresa de email instituțională a secretarilor de comisie după cum urmează:

     -  Administrație Publică – Ștefan Ileana ileana.stefan@umfst.ro

     -  Drept (Zi+IFR) – Șuș Cornelia  cornelia.sus@umfst.ro; Sabău Alexandra alexandra.sabau@umfst.ro

     -  Contabilitate și Informatică de Gestiune (Zi+ID) - Deac Veronica veronica.deac@umfst.ro ; Reș Moreno-Doru moreno.res@umfst.ro     

     -  Finanțe și Bănci - Bunduchi Elena elena.bunduchi@umfst.ro

     -  Management (Zi +ID) - Kiss Marta marta.kiss@umfst.ro

7. Fiecare student va depune, la momentul susținerii lucrarii de licență, un exemplar listat al lucrării, exemplar care are același conținut cu documentul de licență în format pdf încărcat pe platformă.

8. Înainte de a participa la examenul de licență, fiecare student va depune la secretariat 2 poze tip diplomă(3/4, color, recente cu îmbrăcăminte decentă) necesare pentru eliberarea diplomelor licență.

9. Atașat se găsesc formularele și reglementările privitoare la înscrierea pentru examenul de licență – IULIE 2023.

Comisia de licenta sesiunea iulie 2023

Metodologia de desfășurare a examenului de licență

Calendarul Examenului de Licenta 2023

Model copertă lucrare de licență

Declarație de autenticitate

Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

ALEGEREA TEMEI LUCRARII DE LICENTA SESIUNEA IULIE 2023

Completarea cererilor de înscriere pentru alegerea temei lucrării de licență, pentru sesiunea IULIE 2023, se face exclusiv on-line utilizând linkurile de mai jos:


ALEGEREA TEMEI DE LICENTA LA PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTATII DE ECONOMIE SI DREPT


ATENȚIE!
Termenul de completare a cererilor este 30 Noiembrie 2022.
Înainte de completarea cererii contactați pe email sau Microsoft Teams cadrul didactic coordonator pentru un accept prealabil.
Accesarea formularelor se face pe bază de autentificare. La autentificare se utilizează contul instituțional al fiecărui student.

EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2022

Rezultatele examenului de licență - Administrație publică - proba scrisă

Rezultatele examenului de licență - Drept IF - proba scrisă

Rezultatele examenului de licență - Drept IFR - proba scrisă

 

Înscriere on-line a lucrării de licență sesiunea iulie 2022 -

Termenul de înscriere este 08.07.2022 ora 14!

 ATENTIE:

Linkul este destinat doar studenților Facultății de Economie și Drept, programe de studiu de licență!

Înscrierea la licență și încărcarea documentelor aferente se realizează de pe contul institutional!

 

 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA IULIE 2022 -

 

1. Înscrierea studenților la licență se realizează on-line în perioada 28 IUNIE-08 IULIE 2022.

2. Studenții se pot înscrie depunând, exclusiv on-line, următoarele documente de înscriere:

   - Lucrarea de licență în format .pdf

   - Declarația de autenticitate completată și semnată olograf sub forma unui fișier .pdf (semnat de mână)

   - Certificatul de competență lingvistică (NUMAI studenții care nu au obținut media 6 la disciplina de limbă străină!)

3. Studenții înmatriculați în ultimul an de studii se pot înscrie la licență numai de pe contul propriu de pe platforma Microsoft Teams în echipele special create pentru fiecare program de studiu, modulul de înscriere fiind disponibil începând cu data de 28 Iunie 2022.

4. Înscrierea la licență este validată sau respinsă de secretarul comisiei de licență, după evaluarea documentelor depuse. În acest sens, studenții vor primi un mesaj cu privire la validarea sau respingerea înscrierii la licență.

5. Înscrierea documentelor la licență nu înseamnă, în mod obligatoriu, participarea la examenul de licență. Participarea la examenul de licență este condiționată de promovarea tuturor examenelor și acumularea celor 180 ECTS, respectiv 240 ECTS, precum și de acceptarea lucrării de licență de către profesorul coordonator.

6. Studenții din promoțiile anterioare se pot înscrie la examenul de licență trimițând documentele de înscriere la adresa de email instituțională a secretarilor de comisie după cum urmează:

   - Administrație Publică – Ștefan Ileana ileana.stefan@umfst.ro
   - Drept (Zi+IFR) - Moldovan Ximena  maria-ximena.moldovan@umfst.ro; Miron Raul raul.miron@umfst.ro
   - Contabilitate și Informatică de Gestiune (Zi+IFR) - Deac Veronica veronica.deac@umfst.ro; Popa  Alexandra maria.popa@umfst.ro   
   - Finanțe și Bănci - Bunduchi Elena elena.bunduchi@umfst.ro
   - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - Kiss Marta marta.kiss@umfst.ro
   - Management (Zi +IFR) - Zsidó Kinga kinga.zsido@umfst.ro

7. Fiecare student va depune, la momentul susținerii lucrarii de licență, un exemplar listat al lucrării, exemplar care are același conținut cu documentul de licență în format .pdf încarcat pe platformă.

8. Atașat se găsesc formularele și reglementările privitoare la înscrierea pentru examenul de licență –IULIE 2022

Declarație de autenticitate

Model copertă lucrare de licență

Calendarul examenului de Licenta sesiunea iulie 2022

Comisia de licenta sesiunea iulie 2022

Metodologia de desfășurare a examenului de licență

 

 

ALEGEREA TEMEI LUCRARII DE LICENTA SESIUNEA IULIE 2022

Completarea cererilor de înscriere pentru alegerea temei lucrării de licență, pentru sesiunea IULIE 2021, se face exclusive on-line utilizând linkurile de mai jos:

ALEGEREA TEMEI DE LICENTA LA PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTATII DE ECONOMIE SI DREPT

ATENȚIE!

Termenul de completare a cererilor este 30 Noiembrie 2021.

Înainte de completarea cererii contactați pe mail sau Microsoft Teams cadrul didactic coordonator pentru un accept prealabil.

Accesarea formularelor se face pe baza de autentificare. La autentificare se utilizează contul instituțional al fiecărui student.

DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2021

Înscriere on-line a lucrării de licență sesiune Iulie 2021 

 Termenul de înscriere este 07.07.2021 ora 14!

 ATENTIE linkul este destinat doar studentilor Facultatii de Economie si Drept, programe de studiu de licenta!"

 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ - -SESIUNEA IULIE 2021-

1. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/16.04.2021, examenele de încheiere pentru ciclul universitare de licență se vor desfășura conform calendarului aprobat pentru fiecare facultate, în regim on-site.

2. Înscrierea studenților la licență se realizează on-line în perioada 28 IUNIE-07 IULIE 2021.

3. Studenții se pot înscrie depunând, exclusiv on-line, următoarele documente de înscriere:

- Lucrarea de licență în format .pdf

- Declarația de autenticitate completată și semnată olograf sub forma unui fișier .pdf (semnat de mână

- Certificatul de competență lingvistică (NUMAI studenții care nu au obținut media 6 la disciplina de limbă străină!)

- Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sub forma unui fișier .pdf (semnat de mână)

4. Studenții înmatriculați în ultimul an de studii se pot înscrie la licență numai de pe contul propriu de pe platforma Microsoft Teams în echipele special create pentru fiecare program de studiu, modulul de înscriere fiind disponibil începând cu data de 28 Iunie 2021.

5. Înscrierea la licență este validată sau respinsă de secretarul comisiei de licență, după evaluarea documentelor depuse. În acest sens, studenții vor primi un mesaj cu privire la validarea sau respingerea înscrierii la licență.

6. Înscrierea documentelor la licență nu înseamnă, în mod obligatoriu, participarea la examenul de licență. Participarea la examenul de licență este condiționată de promovarea tuturor examenelor și acumularea celor 180 ECTS, respectiv 240 ECTS, precum și de acceptarea lucrării de licență de către profesorul coordonator.

7. Studenții din promoțiile anterioare se pot înscrie la examenul de licență trimițând documentele de înscriere la adresa de email instituțională a secretarilor de comisie după cum urmează:

- Administrație Publică – Marian Brîndușa, brindusa.marian@umfst.ro ;Kajcsa Andrea andrea.kajcsa@umfst.ro

- Drept (Zi+IFR)- Moldovan Ximena maria-ximena.moldovan@umfst.ro ; Miron Raul raul.miron@umfst.ro

- Contabilitate și Informatică de Gestiune (Zi+IFR)- Deac Veronica veronica.deac@umfst.ro ; Popa Alexandra maria.popa@umfst.ro

- Finanțe și Bănci - Bunduchi Elena elena.bunduchi@umfst.ro

- Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - Kiss Marta marta.kiss@umfst.ro

- Management (Zi +IFR) - Zsidó Kinga kinga.zsido@umfst.ro

8. Atașat se găsesc formularele și reglementările privitoare la înscrierea pentru examenul de licență –IULIE 2021

Metodologia de desfășurare a examenului de licență

Calendarul Examenului de Licenta 2021

Model copertă lucrare de licență

Declarație de autenticitate

Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

ALEGEREA TEMEI LUCRARII DE LICENTA SESIUNEA IULIE 2021

Completarea cererilor de înscriere pentru alegerea temei lucrării de licență, pentru sesiunea IULIE 2021, se face exclusive on-line utilizând linkurile de mai jos:

 

Contabilitate și informatica de gestiune - învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă

Management - învățământ cu frecvență si cu frecvență redusă

Drept - învățământ cu frecvență si cu frecvență redusă

Finante și bănci învățământ cu frecvență

Economia Comerțului Turismului și Serviciilor învățământ cu frecvență

Administrație publică învățământ cu frecvență

 

ATENȚIE!

Termenul de completare a cererilor este 20 Noiembrie 2020

Înainte de completarea cererii contactați pe mail sau Microsoft Teams cadrul didactic coordonator pentru un accept prealabil.

Accesare formularelor se face pe baza de autentificare. La autentificare se utilizează contul instituțional al fiecărui student.

DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2020

Calendarul Examenului de Licenta 2020

Comisii de finalizare studii de licenta iulie 2020

 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ

-SESIUNEA IULIE 2020-

1. Înscrierea studenților la licență se realizează on-line în perioada 01-07 IULIE 2020.

2. Studenții se pot înscrie depunând, exclusiv on-line, următoarele documente de înscriere:

 - Lucrarea de licență în format .pdf

 - Declarația de autenticitate completată și semnată olograf sub forma unui fișier .pdf

 - Certificatul de competență lingvistică (NUMAI studenții care nu au obținut media 6 la disciplina de limbă străină!)

3. Studenții inmatriculati in ultimul an de studii se pot înscrie la licență numai de pe contul propriu de pe platforma Microsoft Teams în echipele special create pentru fiecare program de studiu, modulul de înscriere fiind disponibil începand cu data de 1 Iulie 2020.

4. Înscrierea la licență este validată sau respinsă de secretarul comisiei de licență, după evaluarea documentelor depuse. În acest sens, studenții vor primi un mesaj cu privire la validarea sau respingerea înscrierii la licență.

5. Înscrierea documentelor la licență nu înseamnă, în mod obligatoriu, participarea la examenul de licență. Participarea la examenul de licență este condiționată de promovarea tuturor examenelor și acumularea celor 180 ECTS, respectiv 240 ECTS, precum și de acceptarea lucrării de licență de către profesorul coordonator.

6. Studenții din promoțiile anterioare se pot înscrie la exemenul de licență trimițănd documentele de înscriere la adresa de email instituțională a secretarilor de comisie după cum urmează:

 - Administrație Publică – Marian Brîndușa, brindusa.marian@umfst.ro

 - Drept (Zi+IFR)- Moldovan Ximena maria-ximena.moldovan@umfst.ro, Kajcsa Andrea andrea.kajcsa@umfst.ro

 - Contabilitate și Informatică de Gestiune (Zi+IFR)-Veronica Deac veronica.deac@umfst.ro , Alexandra Popa maria.popa@umfst.ro

 - Finanțe și Bănci- Elena Bunduchi elena.bunduchi@umfst.ro

 - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor - Varga Iulia iulia.varga@umfst.ro , Kiss Marta marta.kiss@umfst.ro

 - Management (Zi +IFR) - Zsido Kinga kinga.zsido@umfst.ro

7. Atașat se gasesc formularele și reglementările privitoare la înscrierea la examenul de licență –IULIE 2020 -

Declaratie de autenticitate

Model coperta lucrare de licenta

Metodologia de desfasurare a examenului de licenta

Componența comisiilor examenelor de licență

Componența comisiilor examenelor de licență