Colectivul Departamentului de Finanţe-Contabilitate

Director Departamentul de Finanţe-Contabilitate
Conf. univ. dr. Călin Adrian Comes

Membrii Consiliul Departamentului
Conf. univ. dr. Daniel Ștefan
Lector univ. dr. Anca Munteanu
Lector univ. dr. Paula Pop-Nistor

Membri
Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu
Prof. univ. dr. Ramona Neag
Conf. univ. dr. Ioan Bîrcea
Conf. univ. dr. Mihaela-Liliana Göndör
Conf. univ. dr. Ema-Speranța Mașca
Conf. univ. dr. Adrian Șimon
Conf. univ. dr. Anamari – Beatrice Ștefan
Lector univ. dr. Irina – Doina Pășcan
Lector univ. dr. Ioan - Ovidiu Spătăcean
Asistent  univ. dr. BRAD Laura
Asistent univ. dr. DEAC Veronica
Asistent  drd. Elena Bunduchi
Asistent drd.  Alexandra Maria Popa