Centrul de Învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță

Director Centru IFRD:

Lector univ. dr. Angela On  angela.on@umfst.ro

Membrii Consiliului Centrului IFRD:

Lector univ. dr. Adrian Boantă – Prodecan didactic Facultatea de Economie și Drept adrian.boanta@umfst.ro

Prof. univ. dr. Petruța Blaga – Coordonator program de studii Management   petruta.blaga@umfst.ro

Conf. univ. dr. Ema Mașca – Coordonator program de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune ema.masca@umfst.ro

Conf. univ. dr. Brîndusa Marian – Coordonator program de studii Drept  brindusa.marian@umfst.ro

Secretariatul Centrului IFRD

Secretar: Agnes Geng   agnes.geng@umfst.ro

 

Localizare/Programe

· Derularea programelor de studii la forma ID se realizează printr-o structură distinctă a universității, numită Centrul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță (CIFRD);

· Centrul IFRD este localizat la nivelul Facultatății de Economie și Drept, la adresa: Str. Livezeni, nr. 69;

· Programele de studii în formatul ID pe care Facultatea de Economie și Drept le pune la dispoziția candidaților sunt: Management (3 ani), Contabilitate și Informatică de Gestiune (3 ani) și Drept (4 ani);

· Preadmiterea și admiterea la programele de studii ID sunt identice cu cele de la programele cu frecvență (informații pe https://adminfo.umfst.ro/).

 

Descriere ID

· Instruirea la distanță este o formă flexibilă de învățământ superior, bazată în cea mai mare măsură pe utilizarea platformelor informatice; studentul își gestionează individual timpul dedicat autoinstruirii;

· Învățământul la distanță se adresează în special persoanelor care desfășoară o activitate profesională activă și care doresc o instruire de nivel superior printr-o formă accesibilă de învățământ;

· Se pot înrola absolvenți de liceu din promoția actuală sau promoții anterioare (vârsta nu are relevanță); români din diaspora - având în vedere că nici localizarea geografică a studenților nu are relevanță; persoane care au absolvit anterior alte facultăți sau programe de instruire și care doresc reconversia profesională;

· Învățământul la distanță se organizează numai în regim cu taxă; cuantumul taxelor de studii şi a celorlalte tipuri de taxe se aprobă anual de către Senatul Universităţii;

· Taxa de studiu este unică pentru toţi studenţii programelor de licență ai Facultății de Economie și Drept (inclusiv programe ID) și poate fi achitată integral sau în 4 rate în decursul anului universitar;

· Planurile de învăţământ ID au același conținut cu cele de la învățământul cu frecvență (IF), prin urmare și diplomele de licență sunt echivalente;

· Activitățile didactice se realizează prin intermediul platformelor electronice; întâlnirile online obligatorii sunt organizate la sfârșit de săptămână, în zilele de vineri după masa și sâmbăta, după un orar stabilit la început de modul ( https://www.umfst.ro/economie-si-drept/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orare-de-invatamant.html );

· Cadrele didactice sunt instruite în tehnologia ID și se obligă să pună la dispoziția studenților toate mijloacele necesare pentru facilitarea autoinstruirii și autoevaluării progresive (înregistrări, materiale scrise, pagini web, materiale multimedia, aplicații informatice etc.);

· Studenții ID au acces la toate facilitățile universității: biblioteci, săli de sport, platforme electronice etc.;

· Studenții ID se pot înscrie la Modulul Pedagogic - pregătirea psiho-pedagogică şi metodică în vederea ocupării unui post în învăţământ;

· Există posibilitatea participării la activitatea de cercetare stiinţifică studenţească şi la sesiunile ştiinţifice organizate în cadrul Universităţii;

· Informații mai detaliate despre ID găsiți în Ghidul de consiliere a studenților ID.