Acces reviste și baze de date online

Prin consorţiul ANELISPLUS (Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România), U.M.F.S.T. ”G.E. Palade”din Târgu Mureş are acces la urmatoarele resurse electronice de informare şi documentare (baze de date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice şi bibliometrice):

- SCIENCE DIRECT FREEDOM COLLECTION JOURNALS

- SPRINGERLINK JOURNALS

- CLARIVATE ANALYTICS (WEB OF SCIENCE, JOURNAL CITATION REPORT, DERWENT INNOVATION REPORT)

- PROQUEST CENTRAL

- SCOPUS

- WILEY JOURNALS

- NATURE

- OVID JOURNALS

- CAMBRIDGE JOURNALS

 

Acces:

–    din reţeaua UMFST G. E. Palade Tg. Mureş sau prin acces mobil (din afara instituției), prin autentificare pe baza de cont și parolă: www.e-nformation.ro sau www.anelisplus.ro
–    prin VPN: pe bază de adresă instituțională (@umfst.ro)

Configurare VPN: https://www.umfst.ro/vpn/Configurare_VPN_pe_Mac_OS.pdf

Studenții, masteranzii, doctoranzii care dețin o adresă de tipul @stud.umfst.ro pot accesa bazele de date cuprinse în Anelis Plus din Bibliotecă sau de pe orice IP instituțional

 

 

ClinicalKey Student - platformă de cărți electronice

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu Mureș a achiziționat un abonament la platforma de cărți electronice ClinicalKey Student. Platforma ClinicalKey Student oferă acces la peste 250 de cărți medicale reprezentative ale editurii Elsevier.

ACCES:

https://biblioteca.umfst.ro/anelis-plus-2020/