Acte necesare pentru susţinerea tezei de doctorat

Documente pentru sustinere teze de doctorat cf. OMENCS 3482/24.03.2016 Anexa I Cap. III art.9

1) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;

2) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;

3) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

4) CV-ul studentului-doctorand;

5) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la Şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii (se completează la Secretariatul Şcolii Doctorale); 

6) declaraţie semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

7) propunerea componentei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD.

8) CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică (format PDF);

9) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;

10) Adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;

11) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;

12) Referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat după susţinerea în faţa Comisiei de Îndrumare;

13) Avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul Şcolii doctorale;

14) rezumatul tezei de doctorat în Limba Engleză - maxim 2 pagini (format PDF);

15) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic PDF - 4 exemplare tipărite şi legate în format B5 PDF;

16) două rezumate în Limba Română de 20-25 pagini;

17) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare cu DOI (Digital Object Identifier) alocat, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;

18) declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;

 

Copiile documentelor semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică naţională