Taxe școlarizare studii universitare de doctorat

Taxe de școlarizare - Taxe percepute de UMF Târgu-Mureș în anul universitar 2019-2020

Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (români sau UE) - 8000 lei

Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (străini - din ţări terţe UE (CPV) - 5000 Euro

 Taxa de şcolarizare se achită în patru tranșe egale, (2.000 lei), astfel:

-rata I -până la data de 15 noiembrie a anului în curs;

-rata II -până la data de 15 februarie a anului în curs;

-rata III -până la data de 15 mai a anului în curs;

-rata IV -până la data de 15 august a anului în curs.

Taxa se achită:

- la casieria universității, între orele 8,00 - 14,00, str. Str.Gheorghe Marinescu nr.38;

- în numerar la toate agentiile Băncii Transilvania;

- prin virament bancar/mandat poștal în contul: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș(UMFST) Str.Gheorghe Marinescu nr.38,Judeţul Mureş, Cod poştal 540139    CF 4322742   CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX    TREZORERIA TG. MUREȘ

Nesusținerea tezei de doctorat în termen de 4 ani de la înmatriculare - 400 lei/fiecare luna de întârziere până la susținerea publică a tezei.
 

Eliberare adeverință doctorat - 20 lei