Taxe școlarizare studii universitare de doctorat

Taxe de scolarizare-taxe percepute de UMFST G.E Palade Tg. Mureș în anul universitar 2021-2022

Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (români sau UE) - 8000 lei

Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (străini - din ţări terţe UE (CPV) - 5000 Euro

Taxa de şcolarizare se achită în patru tranșe egale, (2.000 lei), astfel:

-rata I -până la data de 15 noiembrie a anului în curs;

-rata II -până la data de 15 februarie a anului în curs;

-rata III -până la data de 15 mai a anului în curs;

-rata IV -până la data de 15 august a anului în curs.

Taxa se achită:

- la casieria universității, între orele 8,00 - 14,00

- în numerar la toate agențiile Băncii Transilvania;

- prin virament bancar/mandat poștal în contul: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș (UMFST G.E. Palade Tg. Mureș)

Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, Judeţul Mureş, Cod poştal 540142, CF 4322742, CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg. Mureș

Nesusținerea tezei de doctorat în termen de 4 ani de la înmatriculare - 400 lei/fiecare lună de întârziere până la susținerea publică a tezei.

Susținerea tezei de doctorat - 3000 lei

Eliberare adeverință doctorat - 20 lei

Taxe de scolarizare-taxe percepute de UMFST G.E Palade Tg. Mureș în anul universitar 2020-2021

Taxe de scolarizare-taxe percepute de UMFST Tg. Mureș în anul universitar 2019-2020