Taxe - Admitere la studii universitare de doctorat

Taxe admitere doctorat:

- pentru candidaţii, cadre U.M.F. din Tîrgu Mureș, fără examen de limbă străină -  200 lei (RON) 

- pentru candidaţii, cadre U.M.F. din Tîrgu Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei (RON)

- pentru candidaţii din afara U.M.F. din Tîrgu Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei (RON)

- pentru candidaţii din afara U.M.F. din Tîrgu Mureș, cu examen de limbă străină   - 500 lei (RON)   

Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria U.M.F. din Tîrgu Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureş. Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș".