Informatii 29.09.2021

Rezultate admitere Medicină dentară-sesiunea II

 

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2021, se realizează online, prin intermediul platformei de înscriere .

 

Dosarul fizic, insotit de documentele în original, precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, se depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie (str. Gh. Marinescu nr.38, Clădirea Centrală UMFST, etaj II, cam.236.)

 

Pentru a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat în Domeniile Farmacie și Medicină dentară s-a depus Dosarul cu ID-110289 pentru domeniul Medicină dentară.

Concursul se va desfășura conform calendarului.

Informatii 27.09.2021

Pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat desfăşurat în sesiunea septembrie 2021 a fost depusă o contestaţie.


În urma analizei contestaţiei de către Comisia unică de admitere la studii universitare de doctorat au rezultat următoarele:

1. ID-Dosar- 110266- contestaţie respinsă ca nefondată;

 

Rezultate finale după contestaţii:

Rezultate Medicină

Rezultate Medicină dentară

Rezultate Farmacie

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2021, se realizează online, prin intermediul platformei de înscriere, în perioada 27.09.-28.09.2021.

Candidatul declarat admis, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului , va achita taxa de înmatriculare (150 lei), iar candidații admiși pe locuri cu taxă și prima rată din taxa de școlarizare (2 000 lei).

Achitarea taxei se poate face:
        1. online, prin intermediul portalului de înscriere

         2. direct , la Casieria universității (str. Gh.Marinescu nr.38)

          3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Târgu Mureş,
str. Gh. Marinescu Nr.38, Judeţul Mureş, Cod poştal 540142
CF 4322742
CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
TREZORERIA TG. MURES

Dosarul fizic, insotit de documentele în original, precum și celelalte documente solicitate pentru înmatriculare, se vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie (str. Gh. Marinescu nr.38, Clădirea Centrală UMFST, etaj II, cam.236.), în perioada 29.09.-30.09.2021, între orele 8,00-16,00.

Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun într-un dosar de carton cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:

1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online

2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat

3. Declarația de consimțământ

4. Dovada achitării taxelor de înscriere

5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)

6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri cu taxă (2 000 lei)

7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);

8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat

9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

10. Adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă (dacă este cazul);

11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)

12. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de suținere a examenului de limbă străină

13. Model de proiect în tematica propusă ( F03 ) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;

14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului ( F04 ):

a. lucrări publicate, distinct:

i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);

ii. In extenso (reviste științifice B);

iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);

15. Curriculum vitae

16. Copii după documentele specifice, însoțite de documentele în original pentru conformitate/ copii legalizate

- act de identitate;

- certificat de naștere;

- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;

- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;

INFORMAȚII 24.09.2021

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 24.09.2021 se organizează a doua sesiune de admitere la studii universitare de doctorat în Domeniile Farmacie și Medicină dentară, după următorul calendar:

Înscriere online: 27-28 septembrie 2021, până la ora 15,00

Examen de limbă modernă: 29 septembrie 2021, ora 8,00

Proba practică: 29 septembrie 2021, ora 9,00

Proba interviului: 29 septembrie 2021, ora 10,00

Afișarea rezultatelor, depunerea contestațiilor: 29 septembrie 2021

Confirmarea locurilor: 30 septembrie 2021

Concursul de admitere se va organiza pentru ocuparea următoarelor locuri rămase vacante:

Domeniul Farmacie: 1 loc buget

Domeniul Medicină dentară: 1 loc buget

 

Rezultate - Admitere Doctorat 2021 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2021 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2021 Farmacie

Eventualele contestații se transmit până în data de 27.09.2021, ora 10,00, în format electronic pe adresa de mail: scoala.doctorala@umfst.ro

INFORMAȚII 18.09.2021

PROGRAMARE INTERVIURI ADMITERE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT–SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Admiterea la studii universitare de doctorat se va desfășura după următoarea programare: Programare interviuri admitere

Din cauza condițiilor speciale de desfășurare a examenului de admitere la studii doctorale, susținerea proiectului de cercetare va fi însoțită de o prezentare powerpoint.

Candidații sunt invitați să trimită prezentarea powerpoint pe adresa de e-mail: scoala.doctorala@umfst.ro până cel târziu cu 24 de ore înainte de ziua și ora programării pentru interviu.

Menționăm că timpul alocat candidatului pentru prezentarea proiectului de cercetare VA FI STRICT LIMITAT LA 7 MINUTE.

INTERVIURILE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SALA SENATULUI, CLĂDIREA CENTRALĂ UMFST G.E. PALADE TG. MUREȘ, ETAJ 1.

 

 

INFORMAȚII PROBĂ PRACTICĂ/ LIMBĂ MODERNĂ

PROBA PRACTICĂ

Proba practică scrisă din cadrul examenului de admitere la Studii de Doctorat sesiunea septembrie 2021 se va desfășura în data de 20 septembrie, ora 13:00, în Amfiteatrul I, clădirea Facultății de Farmacie, strada Gheorghe Marinescu nr.38.

Repartizarea candidaților

În conformitate cu Metodologia de admitere la Studii Universitare de Doctorat, Proba practică scrisă constă din citirea critică a unui articol medical (publicat în limba engleză ce va fi pus la dispoziția candidaților la intrarea în sala de examen) urmată de conceperea și formularea unui TITLU precum și a unui ABSTRACT structurat a cărui lungime nu va depăși 250 de cuvinte.

Redactarea TITLULUI și a ABSTRACTULUI se face în limba engleză.

Candidații vor avea la dispoziție 60 de minute.

ORICE TENTATIVĂ DE FRAUDĂ SE VA SOLDA CU EXCLUDEREA DIN EXAMENUL DE ADMITERE – UTILIZAREA ORICĂREI APARATURI ELECTRONICE ESTE TOTAL INTERZISĂ.

ATENȚIE

Vă rugăm să respectați strict orarul – recomandăm prezentarea la sala la ora 12,45.

  1. La intrarea în sală, candidații vor prezenta Chestionarul pentru triajul epidemiologic - completat și semnat persoanei responsabile cu triajul epidemiologic, care va efectua termometrizarea și va consemna temperatura în Chestionar
  2. PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ESTE OBLIGATORIE PE TOATĂ DURATA PREZENȚEI ÎN SALA DE EXAMEN
  3. REGULILE DE COMBATERE A RĂSPÂNDIRII COVID 19 VOR FI STRICT APLICATE PE TOATĂ DURATA EXAMENULUI: DISTANȚARE – MASCĂ DE PROTECȚIE-IGIENA MÂINILOR

 

 

PROBA DE LIMBĂ STRĂINĂ

Proba de limbă străină se va desfășura în data de 20 septembrie 2021, ora 15:00, în Amfiteatrul I, clădirea Facultății de Farmacie, strada Gheorghe Marinescu nr.38. Testul va consta din exerciții de limbaj medical cu întrebări cu complement multiplu, formare de cuvinte, completare de spații etc.

Timpul alocat rezolvării testului este de 60 de minute.

 

Informații admitere 2021

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFST-PO-SDR-01)

Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
● înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●testul de limbă străină de circulație internațională;
●proba practică scrisă,
● interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
● evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației

Admiterea la doctorat va fi precedată de:

- proba practică scrisă, ce va consta din citirea critică a unui articol medical publicat (în limba engleză) într-o revistă ISI (fără titlu și rezumat) și apoi conceperea și formularea unui Titlu și a unui Abstract structurat ce nu va depăși 250 de cuvinte

- un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională , propusă de candidat care se susține la Catedra de limbi moderne a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.

Proba de limbă străină se va desfășura în data de 20.09.2021, Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, orele 15. Limbile la care se organizează examenul sunt: engleză, franceză, germană, italiană. Testul va consta din exerciții de limbaj medical cu întrebări cu complement multiplu, formare de cuvinte, completare de spații etc.

Timpul alocat rezolvării testului este de 60 de minute.

Bibliografie orientativă:

Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350.

Sunt scutiți de la examenul de evaluare a competențelor lingvistice următoarele categorii:

1. candidații care dețin un certificat de competențe lingvistice pentru oricare din cele patru limbi (la care se organizează examenul). Certificatul trebuie să fie recunoscut la nivel național sau internațional și să aibă nivelul minim B2. Certificate acceptate sunt: Melingua/ CCL, CAE, FCE, CPE, IELTS, TOEFL, PROFEX (obținut înainte de decembrie 2018), ECL, LCCI, BEC, DELF, DALF, Deutsches Sprachdiplom, Zertifikat Deutsch, ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich, CILS, CELI etc. sau echivalente emise de alte țări, unde una din cele patru limbi este limbă oficială, sau certificate emise de alte centre universitare din țară;

2. candidații care au absolvit o specializare într-una din cale patru limbi la care se organizează proba;

3. candidații care provin dintr-o țară în care limba oficială este una din cele patru la care se organizează proba.

Candidații care dețin un certificat de (nivel minim B2) sunt rugați să trimită o copie scanată la adresa ccl@umfst.ro în vederea echivalării. Candidații cărora li se echivalează certificatul vor fi scutiți de susținerea probei de limbă.

Pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2021/2022, înscrierea se va realiza on-line prin încărcarea documentelor de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line, https://admitere.umfst.ro/. , cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, în perioada 15-17 septembrie 2021. În data de 17.09.2021 înscrierea pe platformă este permisă până la ora 14.00.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip (se generează din platforma de înscriere).
2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
3. Documente specifice, în format pdf sau jpeg,
- act de identitate;
- certificat de naștere;
- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);
- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;
4. Curriculum vitae:
- date personale biografice;
- activitatea profesională;
- activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul);
6. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (F04);
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
ii. In extenso (reviste științifice B);
iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
7. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de susținere a examenului de limbă străină
8. Model de proiect în tematica propusă (F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);
10. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);
11. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
12. Dovada achitării taxelor
- Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, angajați UMFST G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 200 lei
- pentru candidaţii, angajați UMFST G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara UMFST G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 500 lei
- Taxa de înscriere se poate plăti la casieria UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș. sau online prin intermediul portalului de înscriere
- Taxa pentru testul de limbă (200 lei) se poate achita la casieria UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș
- Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat".
13. Declarația de consimțământ, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
14. Fotografie (.jpeg)

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpeg, mărimea maximă 3 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii .

Concursul de admitere va cuprinde:

Proba practică scrisă : 20 septembrie 2021- ora 13:00

Testul de limbă străină : 20 septembrie 2021- ora 15:00 (sursa bibliografică Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350).

Proba interviului/ prezentarea proiectului de cercetare: 21-24 septembrie 2021.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor 24-27 septembrie 2021.

Pentru notarea la proba interviului nu se admit contestaţii.

Afișarea rezultatelor finale: 27.09.2021.

Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2021

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face on-line prin intermediul platformei de înscriere.

Candidații declarați admiși, care au confirmat locurile on-line, depun Dosarul fizic , la sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie în intervalul 28 septembrie – 30 septembrie 2021, conform unei programări prealabile, afișate pe site-ul Școlii Doctorale.

Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun într-un dosar de carton cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:

1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online

2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat

3. Declarația de consimțământ

4. Dovada achitării taxelor de înscriere

5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)

6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri cu taxă (2 000 lei)

7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);

8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat

9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

10. Adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă (dacă este cazul);

11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)

12. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de suținere a examenului de limbă străină

13. Model de proiect în tematica propusă (F03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;

14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (F04):

a. lucrări publicate, distinct:

i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);

ii. In extenso (reviste științifice B);

iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);

15. Curriculum vitae

16. Copii după documentele specifice, însoțite de documentele în original pentru conformitate/ copii legalizate

- act de identitate;

- certificat de naștere;

- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;

- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

- diploma de masterat (dacă este cazul), adeverință/diplomă master CSAMF și supliment diplomă;


Lista locurilor solicitate de către conducătorii de doctorat, în limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2021

Cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației pentru anul universitar 2021/2022.

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2021/2022.

În baza Hotărârii nr.20 a Consiliului de Adminstraţie din data de 22.07.2019 s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (4 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), pe baza dosarului de inscriere, fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș de la programele de studiu Medicină-limba română, Medicină –limba maghiară, Medicină Dentară și Farmacie, din anul respectiv. Candidaţii care nu deţin un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, susţin testul de limbă străină din data de 21 septembrie 2021.

De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29/04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țară și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fondurile proprii ale universității.