Informatii 01.10.2020

In urma votului online exprimat de Senatul Universității, în data de 01.10.2020 se aprobă suplimentarea cifrei de școlarizare cu 10 locuri la taxă.

Rezultatele concursului de admitere după suplimentare sunt:

Medicină

Medicină dentară

Farmacie

Candidații care au ocupat un loc cu taxa prin suplimentarea locurilor sunt rugati sa confirme locul prin achitarea taxei de inmatriculare (150 lei)  si a primei rate din taxa de scolarizare (2000 lei) si depunerea dosarului fizic conform programarii la sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie, str. Gh. Marinescu nr.38, Cladirea Centrala UMFST, etaj II, cam.236.

Achitarea taxei se poate face:
1. direct, la Casieria universității (str. Gh.Marinescu nr.38)

2. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş,

str. Gh. Marinescu Nr.38, Judeţul Mureş, Cod poştal 540142
CF 4322742
CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
TREZORERIA TG. MURES

 

Programare depunere dosare 02.10.2020

Candidatii care nu reusesc sa respecte programarea sunt rugati sa transmită un mail pe adresa scoala.doctorala@umfst.ro

Informatii 30.09.2020

Programare depunere dosare 01.10.2020

Candidatii care nu reusesc sa respecte programarea sunt rugati sa transmită un mail pe adresa scoala.doctorala@umfst.ro

Informatii 29.09.2020

Pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat desfăşurat în sesiunea septembrie 2020 au fost depuse patru contestaţii.
În urma analizei contestaţiilor de către Comisia unică de admitere la studii universitare de doctorat au rezultat următoarele:


1. ID-Dosar- 1105675- contestaţie respinsă ca nefondată;

2. ID-Dosar-105650 - contestaţie respinsă ca nefondată;
3. ID-Dosar-105514 - contestaţie respinsă ca nefondată;

4. ID-Dosar-105504- contestaţie respinsă ca nefondată.

Rezultate finale după contestaţii:

Rezultate Medicină 

Rezultate Medicină dentară 

Rezultate Farmacie

Cotutelele internaționale finanțate de Universitate vor fi afișate, ulterior, în funcție de punctajul de la admiterea clasică plus indicele Universității de care aparține conducătorul de doctorat cotutelar din clasificarea Shanghai.

Confirmarea locurilor de către candidații declarați admiși la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020, se realizează online, prin intermediul platformei de înscriere, se face în perioada 29.09.-30.09.2020.

Candidatul declarat admis, va accesa platforma de înscriere, se va autentifica cu datele din contul creat la înscriere și va confirma locul obținut. De asemenea, odată cu confirmarea locului, candidatul va lua la cunoștință despre prevederile contractului de studii , ale anexei I la contract – Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Planul studiilor universitare de doctorat , va achita taxa de înmatriculare (150 lei), iar candidații admiși pe locuri cu taxă și prima rată din taxa de școlarizare (2000 lei).

Achitarea taxei se poate face:
1. online, prin intermediul portalului de înscriere, cu exceptia celor de pe locurile” În lista de așteptare

2. direct, la Casieria universității (str. Gh.Marinescu nr.38)

3. prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E.Palade" (U.M.F.S.T.) Tg. Mureş,

str. Gh. Marinescu Nr.38, Judeţul Mureş, Cod poştal 540142
CF 4322742
CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
TREZORERIA TG. MURES

Dosarul fizic, insotit de documentele în original, contractul de studii ( în 3 exemplare ), Planul studiilor universitare de doctorat ( în 3 exemplare ) Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descărcate din platforma de admitere la confirmarea locului) , precum și celelelate documente solicitate pentru înmatriculare, se vor depune la secretariatul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie , în perioada 01.10.-05.10.2020, dupa o programare ce va fi postată pe site, după finalizarea confirmărilor online.

Ghid confirmare loc admitere

INFORMAȚII 28.09.2020

Rezultate - Admitere Doctorat 2020 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2020 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2020 Farmacie

În urma Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 28.09.2020 se aprobă suplimentarea cifrei de școlarizare cu 10 locuri la taxă, dacă votul online al Senatului Universitar va fi favorabil.

Cotutelele internaționale finanțate de Universitate vor fi afișate, ulterior, în funcție de punctajul de la admiterea clasică plus indicele Universității de care aparține conducătorul de doctorat cotutelar din clasificarea Shanghai.

Eventualele contestații se transmit până mâine, 29.09.2020, ora 12,00, în format electronic pe adresa de mail: scoala.doctorala@umfst.ro 

INFORMAȚII 21.09.2020

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT–SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Admiterea la studii universitare de doctorat se va desfasura dupa următoarea programare: Programare interviuri admitere

 

Din cauza condițiilor speciale de desfășurare a examenului de admitere la studii doctorale, comisia de examen recomandă ca susținerea proiectului de cercetare să fie însoțită de o prezentare powerpoint.

Candidații care doresc să utilizeze această oportunitate sunt invitați să trimită prezentarea powerpoint pe adresele de e-mail:

scoala.doctorala@umfst.ro

florin.tripon@umfst.ro

până cel târziu cu 24 de ore înainte de ziua și ora programării pentru interviu.

Menționăm că timpul alocat candidatului pentru prezentarea proiectului de cercetare VA FI STRICT LIMITAT LA 7 MINUTE.

INTERVIURILE SE VOR DESFĂȘURA ÎN SALA SENATULUI, CLĂDIREA CENTRALĂ, ETAJ 1.

PROBA PRACTICĂ

GRILĂ NOTARE PROBA PRACTICĂ

MODEL ABSTRACT

INFORMATII 18.09.2020

Proba practică scrisă din cadrul examenului de admitere la Studii de Doctorat sesiunea septembrie 2020 se va desfășura în data de 21 SEPTEMBRIE 2020 de la ora 15,00.

Repartizarea pe săli a candidaților

În conformitate cu Metodologia de admitere la Studii Universitare de Doctorat, Proba practică scrisă constă din citirea critică a unui articol medical (publicat în limba engleză ce va fi pus la dispoziția candidaților la intrarea în sala de examen) urmată de conceperea și formularea unui TITLU precum și a unui ABSTRACT structurat a cărui lungime nu va depăși 250 de cuvinte.

Redactarea TITLULUI și a ABSTRACTULUI se pot face în limba română sau engleză, la alegerea candidatului (notarea nu va avea ca obiect corectitudinea lingvistică).

Candidații vor avea la dispoziție 60 de minute.

ORICE TENTATIVĂ DE FRAUDĂ SE VA SOLDA CU EXCLUDEREA DIN EXAMENUL DE ADMITERE – UTILIZAREA ORICĂREI APARATURI ELECTRONICE ESTE TOTAL INTERZISĂ.

ATENȚIE

Vă rugăm să respectați strict orarul – recomandăm prezentarea la sala în care sunteți repartizat cu începere de la ora 14,45.

1. La prezentare candidații vor prezenta Chestionarul pentru triajul epidemiologic - completat și semnat persoanei responsabile cu triajul epidemiologic, care va efectua termometrizarea și va consemna temperatura în Chestionar

2. PURTAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE ESTE OBLIGATORIE PE TOATĂ DURATA PREZENȚEI ÎN SALA DE EXAMEN

3. REGULILE DE COMBATERE A RĂSPÂNDIRII COVID 19 VOR FI STRICT APLICATE PE TOATĂ DURATA EXAMENULUI: DISTANȚARE – MASCĂ DE PROTECȚIE-IGIENA MÂINILOR

Informatii

În data de 17.09.2020 înscrierea pe platformă este permisă până la ora 23.00.
Proba practică și interviul pentru admiterea la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2020, se vor  desfășura on-site, conform procedurilor in vigoare.
Proba practică se va desfășura în data de 21.09.2020, ora 15.00
Testul de limbă străină  se va desfășura on-site, în data de 21.09.2020, ora 16.00 .
Programarea interviului va fi afișată pe site-ul Școlii doctorale de Medicină și Farmacie, după finalizarea înscrierilor, până cel târziu în data de 21.09.2020.
 

Informatii - Admitere la studii universitare de doctorat - 2020

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT (UMFST-PO-SDR-01)

Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat (subvenționate prin granturi de studii) sau în regim cu taxă. Potrivit legii, o persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de doctorat.

Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).

Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
● înscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
● testul de limbă străină de circulație internațională;
● proba practică scrisă,
● interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
● evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației și Cercetării.

Admiterea la doctorat va fi precedată de

- proba practică scrisă, ce va consta din citirea critică a unui articol medical publicat (în limba engleză) într-o revistă ISI (fără titlu și rezumat) și apoi conceperea și formularea unui Titlu și a unui Abstract structurat ce nu va depăși 250 de cuvinte

- un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională , propusă de candidat care se susține la Catedra de limbi moderne a U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (înțelegerea unui text înregistrat, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.

Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020/2021, înscrierea se va realiza on-line prin încărcarea documentelor de către candidați, exclusiv prin intermediul platformei de înscriere on-line, https://admitere.umfst.ro/. cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, în perioada 14-17 septembrie 2020.

 

Acte necesare pentru înscriere:
1.    Fișa de înscriere tip (se generează din platforma de înscriere). 
2.    Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat ,completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
3. Documente specifice  în format pdf sau jpeg, 
-    act de identitate;
-    certificat de naștere;
-    certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul); 
-    diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
-    diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
-    diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master C.S.A.M.F. și supliment diplomă;
4.    Curriculum vitae:
-    date personale biografice;
-    activitatea profesională;
-    activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5.    Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul);
6.    Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 04): 
a.    lucrări publicate, distinct:
i.    In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, proceedings, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);
ii.    In extenso (reviste științifice B, proceedings);
iii.    În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);
7.    Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de susținere a examenului de limbă străină
8.    Model de proiect în tematica propusă (Anexa 03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;
9.    Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);
10.    Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);
11.    Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat
12.    Dovada achitării taxelor  
-    Taxa de înscriere la doctorat este:
- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 200 lei
- pentru candidaţii, cadre U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg Mureș, fără examen de limbă străină - 300 lei
- pentru candidaţii din afara U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg Mureș, cu examen de limbă străină - 500 lei
-    Taxa de înscriere se poate plăti la casieria U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș. sau online prin intermediul portalului de înscriere
-    Taxa pentru testul de limbă (200 lei)  se poate achita la casieria U.M.F.S.T. G.E.Palade Tg. Mureş, prin virament bancar/mandat poștal, în contul RO32TREZ47620F330500XXXX deschis la Trezoreria Tg.Mureș
-    Pe chitanță se va preciza numele candidatului, precum și mențiunea “Taxă înscriere concurs doctorat".
13.    Declarația de consimțământ, completată și semnată, descărcată din platforma de înscriere
14.    Fotografie (.jpeg)
 

Recomandăm candidaților ca înainte de a începe procedura de înscriere online, să aibă la dispoziție documentele sus amintite în format *.pdf sau *.jpeg, mărimea maximă 3 MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul înscrierii .

Concursul de admitere va cuprinde:

Proba practică scrisă : 21 septembrie 2020- ora 15:00

Testul de limbă străină : 21 septembrie 2020- ora 16:00 (sursa bibliografică Pop Anişoara, Naznean Adrian, Dredeţianu Mirela, Paşcan Aurora, Bucur Stanca Ioana, Tegla Emanuela - Exerciţii de Limba Engleza şi Franceza pentru examenul de Licenţă şi Admitere la studii Doctorale - 2017 - cota bibliotecă UMF Tirgu Mureş C1151 / III 8350).

Proba interviului/ prezentarea proiectului de cercetare: 23-25 septembrie 2020.

În funcție de condițiile epidemiologice legate de infecția COVID 19, desfășurarea concursului de admitere va avea loc on-site sau on-line.

În data de 15 septembrie pe site-ul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie se va afișa modalitatea de desfășurare a probei practice și a interviului.

Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor 25-28 septembrie 2020.

Pentru notarea la proba interviului nu se admit contestaţii.

Afișarea rezultatelor finale: 30.09.2020.

Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2020

Confirmarea locurilor candidaților admiși se va face on-line prin intermediul platformei de înscriere.

Candidații declarați admiși, care au confirmat locurile on-line, depun Dosarul fizic la sediul Școlii Doctorale de Medicină și Farmacie în intervalul 29 septembrie – 30 septembrie 2020, conform unei programări prealabile, afișate pe site-ul Școlii Doctorale.

Actele, care trebuie să fie identice cu cele încărcate pe portal în momentul înscrierii, se depun într-un dosar cu șină, obligatoriu în următoarea ordine:

1. Fișa de înscriere generată la finalul înscrierii online

2. Declarație pe proprie răspundere privind întocmirea dosarului de înscriere la admitere la studii universitare de doctorat

3. Declarația de consimțământ

4. Dovada achitării taxelor de înscriere

5. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)

6. Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare, pentru doctoranzii admiși pe locuri cu taxă (2 000 lei)

7. Acceptul de coordonare al tezei de doctorat în cotutelă, semnat de către conducătorul de doctorat cotutelar (dacă este cazul);

8. Indicele Hirsch al conducătorului de doctorat

9. Adeverință pentru activități de intern cf. UMFST-REG-19 art.12 (acolo unde este cazul);

10. Adeverință/diplomă master M.C.S.A.M.F. și supliment diplomă (dacă este cazul);

11. Adeverință de angajat al UMFST G.E. Palade Tg-Mureș (dacă este cazul)

12. Certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc./ dovada achitării taxei de suținere a examenului de limbă străină

13. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 03) semnat de candidat și conducătorul/ii de doctorat - supus evaluării în vederea clasificării candidaților pentru obținerea unui loc de doctorat cu frecvență sau frecvenţă redusă la buget, cu frecvență cu taxă;

14. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului ( Anexa 04):

a. lucrări publicate, distinct:

i. In extenso (reviste cotate ISI cu sau fără factor de impact, proceedings, reviste indexate BDI/B+ CNCSIS, în bazele de date: Medline/MD Consult, PubMed, Index Copernicus, Web of Science Clarivate Analytics, EBSCO, EMBASE, ScienceDirect (Scopus), ProQuest, SpringerLink, ERIH, CEEOL, DOAJ, Biosis, International Pharmaceutical Abstracts);

ii. In extenso (reviste științifice B, proceedings);

iii. În rezumat (congrese, conferințe, simpozioane publicate în suplimentele unor reviste cu ISSN sau în volume de rezumate cu ISBN);

15. Curriculum vitae

16. Copii după documentele specifice , însoțite de documentele în original pentru conformitate/ copii legalizate

- act de identitate;

- certificat de naștere;

- certificat de căsătorie (de schimbare a numelui, dacă este cazul);

- diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;

- diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

- diploma de masterat (dacă este cazul),adeverință/diplomă master M.C.S.A.M.F. și supliment diplomă;

 Lista locurilor solicitate de catre conducătorii de doctorat, in limita locurilor disponibile ale fiecăruia dintre ei, pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2020

Cifra de scolarizare aprobata de MEC pentru anul universitar 2020/2021

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2020/2021

În baza Hotărârii nr.20 a Consiliului de Adminstraţie din data de 22.07.2019 s-a aprobat alocarea a câte unui loc separat pe domenii, la studii universitare de doctorat (4 locuri), la buget cu frecvență (fără bursă), pe baza dosarului de inscriere, fără examen de admitere, șefilor de promoție ai U.M.F.S.T. G.E. Palade Tg. Mureș de la programele de studiu Medicină-limba română, Medicină –limba maghiară, Medicină Dentară și Farmacie, din anul respectiv. Candidaţii care nu deţin un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, susţin testul de limbă străină din data de 21 septembrie 2020.

De asemenea, pentru candidații admiși pe locurile cu taxă (maxim 4, conf. Hotărârii C.A. nr. 29 /04.09.2017), dacă aceștia prezintă la înscriere dovada asumării unei cotutele cu un conducător de doctorat dintr-o altă țară și își asumă minim o mobilitate în cursul doctoratului, taxa de școlarizare anuală va putea fi acoperită din fondurile proprii ale universității.