___________________________________

30.09.2014

Candidații de la admiterea la doctorat care nu s-au calificat pe locurile bugetate , respectiv pe cele cu taxă ,  dar care doresc să se înscrie la programul de Master de Cercetare Știintifică Medico-Farmaceutică din cadrul Școlii Doctorale, unde mai există 17 locuri neocupate, o pot face începând de miercuri 1 oct. 2014 până vineri 3 oct. 2014 orele 12.00, iar selecția se va face în ordinea și în conformitate cu punctajul obținut la admiterea la studii universitare de doctorat.

___________________________________

29.09.2014

Contestatii depuse: 3

Contestatiile au fost respinse ca nefundamentate.

___________________________________

26.09.2014

Rezultatele detaliate obținute de candidați în urma procesului de admitere la studii universitare de doctorat sunt incluse in fisierele de mai jos:

Rezultate Medicină

Rezultate Medicină Dentară

Rezultate Farmacie

___________________________________

25.09.2014

Rezultate - Admitere Doctorat 2014 Medicină

Rezultate - Admitere Doctorat 2014 Medicină Dentară

Rezultate - Admitere Doctorat 2014 Farmacie

Contestatiile se depun la Registratura UMF Tirgu Mures pana la data de 26.09.2014, ora 15,00.

Rezultatele eventualelor contestatii vor fi solutionate si comunicate pana la data de 29.09.2014, ora 15,00.

Candidatii admisi  sunt rugati sa  confirme locul ocupat in perioada 29-30 septembrie 2014, la Sediul Scolii Doctorale.


___________________________________

19.09.2014

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2014 se va desfasura dupa urmatoarea programare : Programare candidati 2014

___________________________________

01.08.2014

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

Prin aplicarea reglementărilor Legii 1/2011 și a HG 681/2011, începând cu anul universitar 2011-2012, doctoratul în sistemul de invățământ superior din România se desfășoară într-o singură formă, și anume, numai la forma cu frecvență.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de scurtă durată din 180 credite ECTS (3 ani) si un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).
Procesul de admitere la studii universitare de doctorat va avea următoarele etape:
●    ânscriere pentru un loc intr-un domeniu și la un conducător de doctorat dorit de candidat;
●    testul de limbă străină de circulație internațională;
●    interviu cu candidatul pentru ocuparea unui loc de student-doctorand;
●    evaluarea și clasificarea candidaților admiși, în vederea alocării locurilor bugetate la doctorat cu frecvență, oferite de la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Înscrierile se vor face in perioada 15-19 septembrie 2014 la sediul Școlii Doctorale, clădirea principală a UMF Tg-Mureș, etajul II, camera 241.
Admiterea la doctorat va fi precedată de un test privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, propusă de candidat. Testul de limbă este eliminatoriu. Examenul de competență lingvistică se susține la Catedra de limbi moderne a Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș. Dacă un candidat deține un certificat valid de competență lingvistică cu recunoaștere internațională (Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe, PROFEX, TESPIS etc.), examenul de competență lingvistică nu mai este necesar. Testul va consta dintr-o probă scrisă (ânțelegerea unui text înregistrat pe casetă, rezumatul unui articol medical, exerciții lexicale medicale) și se va finaliza cu un calificativ de tip admis/respins.
Concursul de admitere la doctorat se va desfășura între 22-24 septembrie 2014
Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor în 25 septembrie 2014
Confirmarea ocuparii locurilor atat pentru candidatii admisi pe locuri bugetate(prin granturi de studii cu bursa sau fara bursa) respectiv pe locuri cu taxa se va face in perioada 29-30 septembrie 2014.
Înmatricularea studenților doctoranzi: 1 octombrie 2014

Taxa de înscriere și taxa pentru testul de limbă se vor plăti la caseria universității.

Acte necesare pentru înscriere:
1. Fișa de înscriere tip. Se completează la înscriere. (Anexa 03 și Anexa 04)
2. Copia xerox a actului de identitate;
3. Copii legalizate, după:
● certificat de naștere;
● certificat de căsătorie (daca este cazul, pentru doamne) sau de schimbare a
numelui;
● diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia;
● diploma de învățământ superior (licență sau echivalentă) și foaia matricolă;
● diploma de masterat (dacă este cazul);
4. Curriculum vitae:
● date personale biografice;
● activitatea profesională;
● activitatea științifică cu precizarea domeniilor de interes.
5. Adeverință de medic rezident (acolo unde este cazul)
6. Adeverință de angajat al UMF Tg-Mures
7. Fișa justificativă de evaluare a activității științifice a candidatului (Anexa 08):
a. lucrări publicate, distinct:
i. In extenso (reviste științifice, proceedings cotate ISI);
ii. In extenso (reviste științifice, proceedings necotate);
iii. In rezumat (congrese, conferințe, simpozioane)
b. monografii (cursuri și caiete de lucrări practice):
i. autor unic (editură, cu ISBN);
ii. coautor (editură, cu ISBN);
c. proiecte de cercetare ca participant, sau burse de cercetare/plasament.
8. Certificat de competență lingvistică (obținut la Catedra de limbi moderne a
UMF Tg-Mures) sau certificat valid de competență lingvistică cu
recunoaștere internațională cum ar fi: Cambridge, TOEFL, Dalf, Goethe,
PROFEX, TESPIS etc.
9. Model de proiect în tematica propusă (Anexa 08) - supus evaluării in vederea
clasificării candidaților pentru un loc de doctorat cu frecvență la buget sau cu taxă.
10. Chitanța pentru taxa de înscriere.
11. Dosar cu șină (pentru îndosariat în bibliorafturi).

Documente de completat de catre candidatii pentru un loc de student doctorand aici


Dosarele cu actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat
se vor depune la sediul Școlii Doctorale, str. Gh.Marinescu nr. 38, Clădirea
principală a UMF Tg-Mures, etaj II, camera 241, în perioada menționată, între
orele 9:00 – 13:00 .

 

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, prin granturi de studii(cu bursa, fara bursa): 26 (adresa MEN nr. 246 GP/28.07.2014)

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, cu taxa: 30 (Hotararea Senat nr. 5D din 15.01.2014) conform cu cifrele de scolarizare aprobate

 

Testul de limbă străină se desfășoară în 19 septembrie 2014 - ora 14:00 - Sala Festivă

Informații admitere 2013

07 octombrie 2013

_____________________________________

In urma votului acordat de membri Senatului U.M.F. Târgu Mureș pentru suplimentarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014, a doctoranzilor cu frecvență cu taxă de la 15 locuri la 30 locuri, și luând în considerare solicitările candidaților, s-au finalizat si validat listele cu rezultatele admiterii la studii universitare de doctorat, candidații admiși pe locuri cu frecvență la buget fiind incluși in lista 1 (aici), iar candidații admiși pe locuri cu frecvență cu taxă sunt incluși in lista 2 (aici).

 

1 octombrie 2013

_______________________________

Rezultatele detaliate obținute de candidați în urma procesului de admitere la studii universitare de doctorat sunt incluse in fisierul atașat - aici.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Școlii Doctorale (clădirea principală a UMF - etaj 2 , sala 241) până miercuri 2 oct. 2013 orele 12.00

Candidații de la admiterea la doctorat care nu s-au calificat pe locurile bugetate (pozițiile 1-26 din listă) respectiv pe cele cu taxă (pozițiile 27-41 din listă), dar care doresc să se înscrie la programul de Master de Cercetare Știintifică Medico-Farmaceutică din cadrul Școlii Doctorale, unde mai există 15 locuri neocupate, o pot face începând de miercuri 2 oct. 2013 până vineri 4 oct. 2013 orele 12.00, iar selecția se va face în ordinea și în conformitate cu punctajul obținut la admiterea la studii universitare de doctorat.

27 septembrie 2013

_________________________

Comunicarea rezultatelor finale ale admiterii la doctorat va avea loc  la data de 01 octombrie 2013, ora 9,00, in Sala Senatului.

23 septembrie 2013

_________________________

In cadrul procesului de admitere, reprezentantii Scolii Doctorale desemnati in cadrul comisiilor de doctorat care vor efectua evaluarea candidatilor, sunt urmatorii:

- Prof.dr. Daniela Dobru - Director CSUD

- Conf.dr. Lucian Puscasiu

- Conf.dr. Mihai Adriana

- Conf.dr. Simona Gurzu

- Conf.dr. Augustin Curticapean - secretar Stiintific al Scolii Doctorale

In urma examenului de limba desfasurat azi 23 sept. 2013 TOTI CANDIDATII AU FOST DECLARATI ADMISI

Admiterea la studii universitare de doctorat in sesiunea septembrie 2013 se va desfasura dupa urmatoarea programare (fisierul complet al programarii - aici):

  TABEL CU PROGRAMAREA CANDIDATILOR LA ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - SESIUNEA 23-27 SEPT. 2013 -

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Nume, Prenume candidat înscris

Ziua, Ora

MARȚI  24 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 1

1.

PROF. DR. BRÎNZANIUC KLARA

TRÂMBIȚAȘ I. CRISTIAN

24.09.2013 - 09.00

PUIAC (CIORBA) I. MARIANA-ANIȘOARA

24.09.2013 - 09.15

2.

PROF. DR. DEAC RADU

BĂLĂU C. RADU-ALEXANDRU

24.09.2013 - 09.30

STROE A. VALENTIN-IONUȚ

24.09.2013 - 09.45

3.

PROF. DR. OLTEAN GALAFTEON

NISTOR E. DAN-OCTAVIAN

24.09.2013 - 10.00

KERESZTESI G.A. ARTHUR-ATTILA

24.09.2013 - 10.15

COSTACHE I. OANA

24.09.2013 - 10.30

4.

PROF. DR. GABOS-GRECU IOSIF

CURTICĂPEAN (SABĂU) V. DANIELA-CLAUDIA

24.09.2013 - 11.00

IDOR I. ANDREEA-FLORICA

24.09.2013 - 11.15

SCHAFER (BOCICOR) V.S. ANDREEA-ELENA

24.09.2013 - 11.30

5.

PROF. DR. NIREȘTEAN AUREL

LUBA (POPESCU) L. ANCA-LIVIA

24.09.2013 - 12.00

HORVATH I. ADRIAN-IOAN

24.09.2013 - 12.15

SZASZ I. ISTVAN-ZSOLT

24.09.2013 - 12.30

MARȚI  24 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 2

6.

PROF. DR. POPȘOR SORIN

PÂRA (ȚIBREA) Ș. ANDRADA-CARMEN

24.09.2013 - 15.00

STOLERIU (SFARGHIU) S. LORELAI

24.09.2013 - 15.15

7.

PROF. DR. SZEKELY MELINDA

STUPAR I. MIHAELA-IOANA

24.09.2013 - 15.30

8.

PROF. DR. DRAȘOVEANU CONSTANTIN

BALAZS J.. ANDOR

24.09.2013 - 16.00

MIERCURI  25 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 3

9.

CONF. DR. MIHAI ADRIANA

SZAVUJ J.A. JOZSEF ANDRAS

25.09.2013 - 09.00

ȘOPTEREAN V.V. GEANINA-ANDREEA

25.09.2013 - 09.15

TIRINTICĂ C. ANDREEA-RALUCA

25.09.2013 - 09.30

10.

PROF. DR. BURUIAN MIRCEA

IVAN G.N. LAURENȚIU -IOAN

25.09.2013 - 10.00

STOICA M.T. ALEXANDRA-MIHAELA

25.09.2013 - 10.15

11.

PROF. DR. DOGARU GRIGORE

CÂRLAN P. OTILIA

25.09.2013 - 10.30

12.

PROF. DR. BĂȚAGĂ SIMONA

CROITORU N. ANDREEA OTILIA-CARMEN

25.09.2013 - 11.00

POPESCU (PANTEA) N. CRISTINA-MONICA

25.09.2013 - 11.15

13.

PROF. DR. SIN ANCA

ȘERBAN (TOHĂNEAN) N. NICOLETA-MARIANA

25.09.2013 - 12.00

DEMIAN  I. ALEXANDRU-ADRIAN

25.09.2013 - 12.15

MONCEA C. DENISA-GEORGIANA

25.09.2013 - 12.30

DUMITRU V. COSTEL

25.09.2013 - 12.45

IACOB N.M. OANA

25.09.2013 - 13.00

MIERCURI  25 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 4

14.

PROF. DR. BOȚIANU ALEXANDRU

SIMESCU O.S. RĂZVAN

25.09.2013 - 14.00

15.

PROF. DR. NAGY ORS

KANTOR I. TIBOR (co-tutelă prof. dr. Jung Ioan)

25.09.2013 - 14.30

16.

PROF. DR. SZABO BELA

MAROSI (BARTHA) Z. EDINA-KINGA

25.09.2013 - 15.00

SUCIU A. ANDRAS

25.09.2013 - 15.15

17.

PROF. DR. BRASSAI ATTILA

SUVANJEIEV N.G. ROBERT-GABOR

25.09.2013 - 15.30

KEDVES E. HANGA

25.09.2013 - 15.45

JOI  26 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 5

18.

PROF. DR. BENEDEK ISTVAN

SZAKACS-XANTUS I. TIMEA-ORSOLYA

26.09.2013 - 09.00

19.

PROF. DR. BOJA RADU

GHIRCA(MOLDOVAN) G. MARIA-VERONICA

26.09.2013 - 09.30

20.

PROF. DR. OȘAN VIRGIL

BRAD P. ALEXANDRU-BOGDAN

26.09.2013 - 09.45

21.

PROF. DR. DOGARU MARIA TITICA

BRAIC (ȘTEFĂNESCU) E.M. EMILIA-RUXANDRA

26.09.2013 - 10.00

PANEȘIU (AL HUSSEIN) P. STELA-MARIANA

26.09.2013 - 10.15

BODA A. FRANCISC-ANDREI

26.09.2013 - 10.30

22.

PROF. DR. MUNTEAN DANIELA

CUCUIET P. PAULA

26.09.2013 - 11.00

ION D. VALENTIN

26.09.2013 - 11.15

23.

PROF. DR. GYERESI ARPAD

KANTOR L.Z. LAJOS-KRISTOF

26.09.2013 - 12.00

KOVACS B.A. BELA

26.09.2013 - 12.15

24.

PROF. DR. TOKES BELA

BUCUR J. PALMA

26.09.2013 - 12.30

25.

 

PROF. DR. DOBRU DANIELA

 

SILIVĂSTRU I. IONELA

26.09.2013 - 13.00

HINTEA A. ALEXANDRU - EUGEN

26.09.2013 - 13.15

POPA (PETRUȚ) M. IOANA-MĂDĂLINA

26.09.2013 - 13.30

JOI  26 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 6

26.

PROF. DR. INCZE ALEXANDRU

SALAT L. IMOLA

26.09.2013 - 15.00

CARAȘCA E. COSMIN

26.09.2013 - 15.15

27.

PROF. DR. AZAMFIREI  LEONARD

ALUCĂI (BODEA-ALUCĂI) C. ANDREEA

26.09.2013 - 15.30

28.

PROF. DR. COPOTOIU SANDA MARIA

BENEDEK L. ORSOLYA-ERZSEBET

26.09.2013 - 15.45

CIOC A.G. ADRIAN- DAN

26.09.2013 - 16.00

DÎRZU D. DAN SEBASTIAN

26.09.2013 - 16.15

29.

PROF. DR. CARAȘCA EMILIAN

SUCIU P.F. CLAUDIA-FLORIANA

26.09.2013 - 16.30

VINERI  27 SEPT. 2013  - SECȚIUNEA 7

30.

PROF.DR. JUNG IOAN

KADAR Z. ZOLTAN-SZABOLCS (co-tutelă –conf. dr. Simona Gurzu)

27.09.2013 - 09.00

MOZES P. HUBA

27.09.2013 - 09.15

STATACHE (LOSTUN) A. ALEXANDRA

27.09.2013 - 09.30

31.

PROF.DR. BORDA ANGELA

COTA I. ELENA-ANCUȚA

27.09.2013 - 10.00

CHINEZU R. RAREȘ

27.09.2013 - 10.15

SZEKELY (SZASZ) A. EMOKE-ANDREA

27.09.2013 - 10.30

32.

PROF.DR. ABRAM ZOLTAN

DEMETER A. ANNAMARIA

27.09.2013 - 11.00

BOARIU (RUȚA) FLORINA-DANIELA

27.09.2013 - 11.15

DENES I. MARTON-ISTVAN

27.09.2013 - 11.30

33.

PROF.DR. BENEDEK IMRE

BAJKA B. BALAZS

27.09.2013 - 12.00

IAKAB S. NOEMI

27.09.2013 - 12.15

NYULAS Z. TIBOR

27.09.2013 - 12.30

ORZAN N. MARIUS-NICOLAE

27.09.2013 - 12.45

POPOVICIU (ȘUTEU) I. CARMEN-CORINA

27.09.2013 - 13.00

34.

PROF.DR. PĂCURAR MARIANA

HĂNȚOIU P. TUDOR-ALEXANDRU

27.09.2013 - 13.30

MELNICENCO R. VIORICA

27.09.2013 - 13.45

BUCUR (DOBROVOLSCHI)  S. TATIANA

27.09.2013 - 14.00

STRAT A. ALEXANDRA

27.09.2013 - 14.15

 

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, la buget: 26 (adresa MEN nr. 53570/16.07.2013)

Numarul locurilor pentru doctoranzi, cu frecventa, cu taxa: 15 (Hotararea Senat nr. 2B din 05.02.2013)