Informații admitere 2011

 Școala  de Studii Doctorale din cadrul UMF Tg-Mureș anunță următorul program pentru admiterea la doctorat din sesiunea septembrie 2011:

Înscrierea: .................................................................  20 – 23    septembrie 2011
Proba de limbă străină * .............................................  27    septembrie 2011
Concursul de admitere(examen și interviu): ................  28 – 30   septembrie 2011
* candidații care dețin  atestate de limbă de circulație  internațională valabile (eliberate de instituții abilitate) sunt scutiți de susținerea acestei probe

 Conform Legii  nr1/2011 și  HG 681/2011, vă facem cunoscut următoarele:
„Au dreptul să participe  la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia , din țară și din străinătate”
„Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățămantului superior  de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri  tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master in specialitate”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
    Actele necesare pentru înscrierea la doctorat

1.Cerere de inscriere – formular tipizat – se primește de la Secretariatul Școlii Doctorale
2.Fișa de inscriere – formular tipizat -  se primește de la Secretariatul Școlii Doctorale
3.Curriculum vitae
4.Listă cu lucrări elaborate
5.Chitanța taxei de înscriere
6.Copie xerox: Buletin/Carte de identitate
7.Dosar cu sina
8.Copii legalizate după:
        - certificat de naștere
        - certificat de  căsătorie (dacă e cazul)
        - Diploma de Bacalaureat
      - Diploma de Licență/Absolvire și anexa la diplomă (Foaie matricolă sau Supliment la Diplomă)
        - Diploma de Master și anexa la diplomă (dacă e cazul)

    Taxa de înscriere la doctorat :
            - 300 Ron – pentru candidații care susțin proba de limbă de circulație internațională
            - 200 Ron - pentru candidații care nu susțin proba de limbă  de circulație internațională
    
    Taxa anuală de studii : 4000 Ron/an de studiu, plătită în 4 rate egale

 

- contractul de studii universitare de doctorat