SUSȚINEREA TEZELOR DE DOCTORAT SAU DE ABILITARE ÎN SISTEM ONLINE

 În baza Ordinului MEC nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență, cu asumarea răspunderii publice, în cadrul UMFST „G.E. Palade„ Tg. Mureș, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea de posturi didactice, de cercetare sau administrative, de susținere a tezelor de doctorat sau de abilitare se poate face în sistem online, conform instrucțiunilor tehnice trimise de universitate, utilizând platforma de comunicare online oficială, utilizată de universitate. 
Comisiile de concurs/de specialitate vor elabora rapoartele de evaluare online, care vor cuprinde propuneri de clasificare, de acceptare/neacceptare a tezelor evaluate, cu motivația deciziilor. Acestea vor fi semnate electronic de către membrii comisiei, dacă nu pot fi semnate fizic. 
Data și ora desfășurării acestor activități vor fi postate pe site-ul universității în termenul legal existent, precizându-se în anunț că persoanele care doresc să participe la etapa publică a activității, o pot face online, adresând o solicitare prin e-mail către rectoratul universității cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora programată a activității respective. Universitatea va trimite prin email datele de logare specifice pe adresa de la care s-a solicitat logarea și va permite accesul online al persoanei interesate pentru întreaga perioadă a etapei publice a activității. 
În procesul verbal al activității vor fi precizate în mod explicit măsurile luate pentru asigurarea caracterului public al activității și detaliile privind participarea unor persoane interesate (exprimare de opinii, întrebări, etc). 
Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor reunite on line vor fi înregistrate integral și vor fi arhivate conform normelor existente pentru documentele de concurs. 
Prevederile de mai sus sunt valabile pentru perioada stării de urgență în care nu se pot desfășura întâlnirile directe.