Școala Doctorală de Medicină și Farmacie

Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Școlii Doctorale (C.S.D.) care este organismul colectiv de conducere. Şcoala doctorală cuprinde 79 de conducători ştiinţifici de doctorat, dintre care 47 au obţinut atestatul de abilitare. 

Directorul C.S.D. este nominalizat de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)  dintre membri Școlii Doctorale și este membru de drept al C.S.D.

Școala Doctorală este asociată unui Departament component al Facultăților din cadrul Universității. Durata mandatului C.S.D. este de 5 ani, iar poziția de Director C.S.D. este asociată poziției de Director de Departament.

The Doctoral School of Medicine and Pharmacy

The Doctoral School is formed by all the scientific doctoral coordinators affiliated to it and has the Doctoral School Council (C.S.D.) as a collective governing body. The Doctoral School is formed of 79 scientific doctoral advisors, of which 47 have obtained the Habilitation Certificate. 

The Director of the C.S.D. is nominated by the Doctoral University Studies Council (C.S.U.D.) and is by default member of the C.S.D.

The Doctoral School is associated to a Department from the component Faculties of the University. The duration of the mandate is 5 years for C.S.D. and the and the position of Director of the C.S.D. is associated with the position of Department Director.