Școala Doctorală

Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Școlii Doctorale (C.S.D.) care este organismul colectiv de conducere. Şcoala doctorală cuprinde 78 de conducători ştiinţifici de doctorat, dintre care 34 au obţinut atestatul de abilitare. 

Directorul C.S.D. este nominalizat de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) dintre membri Școlii Doctorale și este membru de drept al C.S.D.

Școala Doctorală este asociată unui Departament component al Facultăților din cadrul Universității. Durata mandatului C.S.D. este de 5 ani, iar poziția de Director C.S.D. este asociată poziției de Director de Departament.

Directorul C.S.U.D. al I.O.S.U.D. nominalizează un Secretar Științific, care este membru al comunității universitare din U.M.F. Tîrgu Mureș, dar nu trebuie să fie conducător de doctorat sau membru al Școlii Doctorale.

Doctoral School

The Doctoral School is formed by all the scientific doctoral coordinators affiliated to it and has the Doctoral School Council (C.S.D.) as a leading collective organism. The Doctoral School is formed of 78 scientific doctoral supervisors and from them 34 have obtained the Habilitation.  

The Director of the C.S.D. is nominated by the Doctoral University Studies Council (C.S.U.D.) and is by default member of the C.S.D.

The Doctoral School is associated to a Department from the component Faculties of the University. The duration of the mandate is 5 years for C.S.D. and the Director of the C.S.D. is associated as Departmental Director.

The Director of the Council for Doctoral University Studies C.S.U.D. is nominating a Scientific Secretary, who is a member from the University staff, but not necessarily a scientific doctoral coordinator, or member of the Doctoral School.